Delegování

Kurz na míru

Základní info

Trvání: půl dne až jeden den

Cíle tréninku: (po absolvování tréninku budou účastníci schopni)
přijmout delegování jako stálou, rutinní součást řídicí práce
používat pomůcky a nástroje k delegování
uvědomovat si všechny své úkoly v procesu plánování práce, hledání souhlasu s cíli, rozdělování práce, hodnocení výkonnosti a zpětné vazby
Obsah tréninku:

Základní pojmy delegování
Překonávání vnitřních překážek při delegování
Analýza vlastních pracovních úkolů
Výběr úkolů k delegování
Spolupráce s nadřízeným
Výběr pracovníků k delegování
Plán delegování
Provedení plánu delegování
Kontrola delegování
Trénink Delegování je zaměřen na rozvoj schopností manažera vést pracovníky ke splnění jejich cílů a cílů celé firmy. Důležitou součástí vůdčích schopností je i schopnost delegovat úkoly a pravomoci na své podřízené. Efektivní delegování vyžaduje pochopení procesů ve firmě, znalost svých pravomocí a odpovědností a znalost pravomocí a odpovědností svých kolegů a podřízených

Delegování

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a deset ? Součet zapište číslicemi.