Delegování

Kurz na míru

Základní info

Situace z praxe:
Jsou Vaši vedoucí pracovníci neustále zavaleni operativní činností?
Dělají většinu úkolů raději sami? Kdy s delegováním začít?

O čem se povede dialog:
Delegování není zadávání úkolů. Jak pracovníky k delegování vychovat? Delegování je nutné brát jako dlouhodobou investici. Kdy s delegováním začít? Co je základem dobrého úkolu. Proč některé věci rádi děláme sami. Jaký přínos může delegování mít?

Očekávaný přínos:
Účastníci si uvědomí přínosy delegování pro firmu, vedoucí i vedené pracovníky, účastníci jsou schopni rozlišit co lze a co nelze delegovat, umí sestavit plán delegování
Firma získá větší samostatnost a zodpovědnost pracovníků, což se projeví v jejich výkonu, pracovní tým, který není závislý pouze na osobě manažera, větší zastupitelnost pracovníků, manažery, kteří mají čas a prostor pro strategické vedení a řízení týmu

Delegování

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.