Dale Carnegie Trénink vůdčích dovedností pro manažery

Kurz na míru

Základní info

Cílem programu je podpořit manažery v těchto oblastech:

* management a vyhodnocení
* plánování zaměřeném na dosahování cílů, na organizaci a řízení
* koordinace různých aktivit
* delegování úkolů, které zvýší účast zaměstnanců v pracovním procesu
* rozvoj interní a externí komunikace
* příprava interview zároveň s hlášeními
* motivace založená na těchto interview
* zlepšení efektivity jednání
* osvojení mechanismu rozhodování a řešení problémů
* efektivní časový management
* vytvoření plánu akčního managementu

Časový rámec: 6 týdnů, jedna lekce - 4 hodiny týdně

Dale Carnegie Trénink vůdčích dovedností pro manažery

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.