Budování týmu

Kurz na míru

Základní info

Trvání: několik hodin až jeden den

Cíle tréninku: (po absolvování tréninku budou účastníci schopni)
respektovat zásady týmové spolupráce
zvýšit efektivitu práce ve svém týmu
poznat svou vlastní roli v týmové práci a posoudit osobní přínosy pro týmovou práci
uvědomit si důležitost správného sestavení týmu
efektivněji sestavovat týmy v závislosti na charakteru úkolu

Obsah tréninku:
Zásady práce v týmu - základní poslání týmu, cíle činnosti, přiřazení úkolů, zodpovědnosti a role, pracovní postupy, postupy týmu, rozhodnutí, řešení konfliktů, řešení problémů, komunikace, mezilidské vztahy
Týmové role vrcholových manažerů - zjištění a analýza
Týmové hry a cvičení
Trénink týmové práce a budování týmu je zaměřen na posílení "týmového ducha" skupiny manažerů. Trénink je sestaven z větší části z týmových her a cvičení, které manažeři provádějí vevnitř ale i venku. Právě při hraní různých týmových rolí si manažeři uvědomí důležitost správného sestavení týmu a fungování týmu při řešení rozličných úkolů. Největším přínosem tréninku bude uvědomění si své vlastní role v týmu.

Budování týmu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.