AutoCad release

Kurz na míru

Základní info

* Ovládání programu


* Práce s dokumentem (výkresem), zobrazení dokumentu, souřadné systémy


* Hladiny a šablony


* Základní příkazy pro 2D kreslení a editování čarových objektů


* Modifikace 2D objektů


* Práce s textem ve výkresu


* Trasování souřadnic bodů, polární trasování


* Šrafování, vyplňování ploch a kótování


* Vkládání bloků a AutoCAD DesignCenter


* Použití výřezů v modelovém prostoru


* Práce s bloky a atributy ve výkresu


* Využití externích referencí, editace Xref


* Výstup výkresu – elektronický tisk do formátu dwf, výstup na plotr


* Definování tabulky stylu vykreslování


* Definice modelového a výkresového prostoru v AutoCADu, nastavení stránky


* Definování výřezů ve výkresovém prostoru


* Uspořádání výkresu přes výkresový prostor a výtisk výkresu


* Vkládání OLE objektů a obrázků


* Export a import dat


* Možnosti nastavení uživatelského programu

AutoCad release

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.