ASERTIVNÍ KOMUNIKACE

Kurz na míru

Základní info

Komu je kurz určen?

Kurz je určen všem, kteří chtějí efektivně a asertivně komunikovat.

Téma

* Základy komunikace
* Základní typy jednání
* Agresivní jednání
* Submisivní jednání
* Asertivní jednání
* Asertivní jednání vyjádřené neverbálními komunikačními prostředky
* Asertivní vzorec
* Trénink vnímání rozdílu mezi druhy jednání
* Asertivní techniky
* Zpětná vazba
* Použití a reagování se zpětnou vazbou - nácvik
* Využití negativní zpětné vazby
* Empatické vnímání
* Vyjádření a přijmutí komplimentu
* Asertivní zaměstnanec
* Asertivní komunikace
* Asertivní mlha
* Jak říct asertivně „ne"
* Ohraná gramofonová deska
* Negativní dotazování
* Asertivní hry
* Asertivní pravidla
* Asertivní pravidla - použití v praxi
* Komunikace bez stresu

Jak se bude pracovat?

Účastníci se naučí jazyk, kterým budou efektivně komunikovat s interním i externím klientem a vést komunikaci tím směrem, který oni určí. Naučí se používat slova tak, aby ovlivnili pozitivně myšlení člověka, jeho citové rozpoložení a rozhodovací procesy. Naučí se rozeznat manipulaci a reagovat na ni. Komunikace a asertivita se stane pro účastníka nástrojem na dosahování akcelerovaného výkonu.

Lektoři

Pavol a Mária Korčekovi

korčekovi

ASERTIVNÍ KOMUNIKACE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.