Asertivně na pracovišti

Kurz na míru

Základní info

Chcete umět komunikovat a řešit situace v klidu? Dokázat prosadit své názory a myšlenky bez narušení práv ostatních? Být schopný obhájit svá práva a přitom si zachovat sebejistotu?

 

Zaměření: kurz "Asertivně na pracovišti" Vám a Vašim kolegů nabídne jednoduchý návod, jak využít asertivní techniky při chování a jednání v pracovním prostřední. Jak se naučit nahlížet na situace z více stran, a  umět se vypořádat s kritikou.

Cílová skupina: manažeři všech úrovní, vedoucí pracovníci a všichni, kteří mají zájem odhalit zásady asertivního chování a chuť zlepšit své komunikační dovednosti.

Obsah kurzu:

  • Jaké kroky provádět, když vázne komunikace.
  • Co znamená být asertivní, a co Vám to přinese.
  • Asertivní práva.
  • Asertivní techniky - jak nám mohou pomoci a kdy je použít.
  • Asertivní jednání ve vztazích.
  • Procvičování asertivního jednání (praktická cvičení, testy, příklady, inspirace a hraní rolí).


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 6 hodin, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz

 

Asertivně na pracovišti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.