ARGUMENTACE A VYJEDNÁVÁNÍ

Kurz na míru

Základní info

Komu je kurz určen?

Těm, kdo se chtějí připravit komplexně, metodicky a systematicky na vyjednávání. Rozvíjet vědomosti a dovednosti o zákonitostech profesionální komunikace, vedení rozhovoru, obchodního jednání a vyjednávání. Naučit základy strategie a taktiky, ale i přístupy k překonání těžkostí při vyjednávání. Dokázat odhalit a identifikovat strategie a taktiky protistrany. Zbavit se obav z vyjednávání, vyjednávání vnímat jako profesionální příležitost.

Téma

• Co je vyjednávání?; prezentace sebe samého, osobnostní předpoklady
• Standardy, zásady komunikace a chování v osobním styku
• Obchodní protokol, proces vyjednávání
• Postoje při vyjednávání
• Co je to vyjednávání, kdy je vyjednávání možné
• Vyjednávací strategie
• Vyjednávací techniky a metody přesvědčování
• Vyjednávací taktiky
• Příprava na vyjednávání
• Typologie klienta (pochopení verbální i neverbální komunikace), výběr optimálního chování
• Obchodní jednání – vyhledávání zákazníků, přesvědčování zákazníků, prezentace služeb, ukončení obchodního jednání
• Zvládání případných konfliktů - využití konfliktů ve vlastní prospěch
• Techniky zvládání námitek, argumentace
• Péče o zákazníka, vytvoření dlouhodobého vztahu s klientem, příprava na budoucnost, rozšíření klientely

Jak se bude pracovat?

• Přednáška
• Práce ve skupině a ve dvojicích
• Trénink
• Aktivní metody verbální – diskuse, otázky, odpovědi
• Aktivní metody situační – situační metody, případové studie, řešení fiktivních a reálných problémů
• Analýza neverbality – metoda W. Lamba

Lektor

Tibor Kocsis

Tibor Kocsis

ARGUMENTACE A VYJEDNÁVÁNÍ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.