360° ZPĚTNÁ VAZBA, KLÍČ K DOSAHOVÁNÍ VYSOKÉ VÝKONNOSTI

Kurz na míru

Základní info

360° ZPĚTNÁ VAZBA, KLÍČ K DOSAHOVÁNÍ VYSOKÉ VÝKONNOSTI

360° zpětná vazba komplexně zjišťuje, jak působíte na své okolí a jak vnímáte sami sebe. Její příjemce provede sebehodnocení a obdrží zpětnou vazbu od:

 • nadřízených
 • podřízených
 • kolegů
 • interních/externích zákazníků, dodavatelů

Obsah zpětné vazby

 • porovnání sebehodnocení s hodnocením od spolupracovníků
 • určení silných a slabých stránek
 • určení potřeb rozvoje

Závěrečná zpráva - výstupy ze zpětné vazby

 • barevné grafy
 • schémata
 • tabulky
 • analytické nástroje
 • postupy
 • definice používaných pojmů

Postup poskytování a přijímání zpětné vazby je následující:

 1. Nadefinování představy o cílech 360° zpětné vazby.
 2. Vytvoření plánu pro realizaci zpětné vazby.
 3. Odsouhlasení dotazníků.
 4. Výběr příjemců a poskytovatelů zpětné vazby, distribuce dotazníků.
 5. Vyplnění dotazníků.
 6. Zpracování závěrečné zprávy.
 7. Předání závěrečných zpráv příjemcům a seznámení se s obsahem - nastartování procesu koučování.
 8. Analýza výsledků závěrečné zprávy, využití plánovacích nástrojů, koučování.
 9. Prezentace osobní vize a plánů osobního rozvoje.
 10. Koučování k vysoké výkonnosti.
 11. Po 9 až 12 měsících následná (folow-up) 360° zpětná vazba.

více na www.firemnivzdelavani.cz

360° ZPĚTNÁ VAZBA, KLÍČ K DOSAHOVÁNÍ VYSOKÉ VÝKONNOSTI

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.