360° ZPĚTNÁ VAZBA

Základní info

360° ZPĚTNÁ VAZBA (ON-LINE)

Tento způsob hodnocení dává možnost relativně objektivního pohledu na práci manažera.°Jeho výhodou je široké spektrum názorů z mnoha různých úhlů.

  • manažer se hodnotí sám
  • manažera hodnotí jeho přímý nadřízený
  • manažera hodnotí kolegové na stejné úrovni
  • manažera hodnotí jeho přímí podřízení
  • mohou jej hodnotit i externí klienti, partneři atd.

Naše know - how je ověřené mnoha společnostmi a manažery, kteří výstupy využívají pro další rozvoj.

Přidanou hodnotou je osobní individuální zpětná vazba formou koučovacího rozhovoru.

Součástí je vytvoření „action plan“ pro další nejlépe 9-12 měsíční období, který je podnětem k dalšímu směřování.

360° ZPĚTNÁ VAZBA

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a šest ? Součet zapište číslicemi.