Typologie osobnosti dle živlů

Kurz na míru

Základní info

Komu je trénink určen

Všem, kteří mají zájem osvojit si znalosti a dovednosti vedoucí k poznání specifik vlastní osobnosti i osobností lidí v našem okolí. Všem, kteří chtějí vědět více o motivech a typických komunikačních projevech jednotlivých osobnostních typů.

Soft Education

Co trénink účastníkům přináší

Účastník tréninku se prostřednictvím snadno uchopitelné a intuitivní typologie seznámí s motivy chování jednotlivých osobnostních typů, a získá tak odpověď na otázku „Proč se lidé chovají tak, jak se chovají?“. Porozumění specifickým projevům chování, stylu komunikace a lidským hodnotám přináší absolventovi tréninku možnost efektivně komunikovat a podporovat vzájemné porozumění, předcházet konfliktům i stresu. Znalost typologie přináší příležitost pro rozvoj svého osobnostního potenciálu, podporu vzájemných vztahů a zlepšení tak vlastních pozic ve společnosti.

Obsah tréninku

  • Podstata komunikace, její složky a determinanty
  • Intuitivní vyvození jednotlivých typů osobnosti dle živlů
  • Charakteristické projevy chování jednotlivých typů osobnosti
  • Specifika komunikačních přístupů s ohledem na typologii
  • Uplatnění a využití typologie v pracovním týmu
  • Živlová typologie a rodinné vztahy
  • Jak předcházet konfliktním situacím a vyhnout se stresu díky znalosti typologie
  • Efektivní techniky řešení konfliktních a náročných situací
  • Zážitkové aktivity podporující uplatnění typologie v běžném životě
  • Konkrétní plán pro vlastní seberozvoj

Doporučená časová dotace tréninku: 1 den (9:00 – 17:00 hodin)

Typologie osobnosti dle živlů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.