Profesionální asistentka

Kurz na míru

Základní info

Komu je trénink určen

Všem moderním asistentkám/ům, sekretářkám, koordinátorkám/ům, office manažerkám/ům i ostatním administrativním pracovníkům, kteří si chtějí osvojit dovednosti podporující profesionální komunikaci, jednání i vystupování.

Soft Education

Co trénink účastníkům přináší

Absolvent tréninku si osvojí základní znalosti, dovednosti a techniky potřebné k vykonávání důležité profesionální podpory v dynamickém prostředí firmy. Trénink rozvíjí schopnosti efektivní komunikace, čímž asistentka ušetří svůj čas a podpoří spokojenost klientů i kolegů.

Obsah tréninku

 • Role asistentky a specifika této pozice
 • Transakční analýza - využití v praxi asistentky
 • Zásady efektivní komunikace s kolegy i klienty
 • Asistentka jako podpora nadřízeného
 • Podpora kanceláře
 • Společenská etiketa - jak profesionálně vystupovat
 • Efektivní komunikace po telefonu
 • Jak být „in“ v písemné i elektronické komunikaci
 • Time management – plánování a stanovování priorit
 • Techniky řešení námitek a zvládání stresových situací
 • Praktický nácvik představených dovedností
 • Individuální plán rozvoje asistentky

Doporučená časová dotace tréninku: 1 den (9:00 – 17:00 hodin)

Profesionální asistentka

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.