Přesvědčivá argumentace a rétorika

Kurz na míru

Základní info

Program připravíme na míru pro skupinu pracovníků Vaší společnosti. Obsah je vždy upraven přesně podle zadavatele.

Cílová skupina

Program je určen pro všechny, kteří diskutují, vyjednávají, prosazují názory a postoje, potřebují zlepšit vyjadřovací schopnosti a přesvědčivost argumentace.

Cíl

Cílem tréninku je vybavit účastníky dovednostmi potřebnými pro přesvědčivou argumentaci, zlepšit jejich vyjadřovací schopnosti a pomoci jim zorientovat se v technikách argumentačních strategií.

Obsah

  • Co je argument, z čeho se skládá
  • Pravidla přesvědčivé argumentace
  • Principy logické argumentace, chyby v argumentaci
  • Autorita a důvěryhodnost řečníka
  • Nejčastější řečnické triky
  • Základy techniky mluveného projevu
  • Neverbální komunikace při projevu
  • Rétorika - práce s textem (přednes)
  • Jak umět bez problémů přizpůsobovat svůj hlasový projev okolnostem (v nečekaných situacích apod.)
  • Jak komunikovat přirozeně, sebevědomě a přesvědčivě při vystoupení na veřejnosti, ve své profesi i v osobním životě.

Přesvědčivá argumentace a rétorika

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a devět ? Součet zapište číslicemi.