Etická výchova

Kurz na míru

Základní info

Kurz Etická výchova pořádá občanské sdružení Etické fórum ČR. Kurz nejen uvádí do otázek etiky, ale zejména na základě aktivního nácviku prosociálního chování získává účastník dovednosti, které může uplnit v praxi.

Kurz o délce šesti výukových hodin je akreditován, kurzovné lze v rámci celoživotního vzdělávání uplatnit jako daňově odečitatelnou položku.

Další informace o kurzu, přihláška na kurz: etika@etickeforumcr.cz, info@etickeforumcr.cz. Informace o akcích Etického fóra: www.etickeforumcr.cz

Etická výchova

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.