Výuka pro pedagogy - ANGLIČTINA nebo NĚMČINA

Kurz na míru

Základní info

Zaměření kurzu:
Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří mají zájem dokonale zvládnout anglický jazyk a získat mezinárodní certifikát, případně státní jazykovou zkoušku. Vstupní znalosti uchazeče nerozhodují.

Charakteristika kurzu:
Projekt "Angličtina pro učitele" si klade za cíl umožnit studium angličtiny každému učiteli, který ji potřebuje.

Varianty kurzu:
studium pro všechny učitele-klasické cizojazyčné kurzy pro všechny učitele bez rozdílu vstupních znalostí. Znalostní úroveň je členěna do 5 vědomostních stupňů.
studium pro neaprobované angličtináře (ZŠ nebo SŠ)-studium náročnějšího typu zaměřující se na hlubší znalosti v sedmi vědomostních stupních. Kurz je zaměřen na rozvoj znalostí potřebných pro výuku angličtiny, klade důraz na konverzační složku a metodiku výuky cizích jazyků. Absolventi jsou připraveni ke složení Základní státní jazykové zkoušky, ke zkoušce TELC "Certificate in English, případně k britské zkoušce "First Certificate in English" (pro němčinu "Zertifikat Deutsch").

Obsahová náplň kurzu:
* gramatika, fonetika
* lexikologie, reálie
* metodika výuky cizích jazyků

Termín zahájení: Průběžně v celém školním roce.
Rozsah kurzu: dle dohody s vyučujícími (doporučuje se 3 vyučovací hodiny jedenkrát týdně po celý školní rok)
Způsob ukončení: Osvědčení o absolvování kurzu na základě akreditace MŠMT eventuálně mezinárodní zkouška

Výuka pro pedagogy - ANGLIČTINA nebo NĚMČINA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.