VYJEDNÁVÁNÍ V ANGLIČTINĚ

Kurz na míru

Základní info

Cíl

 • sebejistota pro jednání s anglicky mluvícími klienty a dodavateli
 • lepší pochopení kulturních rozdílů ovlivňujících styl vyjednávání
 • upevnění a rozvoj nezbytného jazyka a slovní zásoby potřebného pro úspěšné vyjednávání v angličtině

Cílová skupina

 • lidé pracující v prostředí, kde je angličtina dorozumívacím prostředkem
 • lidé, kteří pravidelně jednají s anglicky mluvícími klienty a dodavateli
 • lidé, kteří si chtějí zdokonalit jazyk a dovednosti pro úspěšné vyjednávání v angličtině

Obsah

Co je vyjednávání

 • Proces vyjednávání: představení, dohoda na postupu, shromažďování a výměna informací, předložení návrhu, přesvědčování, souhlas/nesouhlas, smlouvání a licitace, závěr
 • Kvality dobrého vyjednávače
 • Různé vyjednávací fráze (otevřené otázky, změkčující, shrnující fráze  atd.)
 • Jazyk pro vyjednávání (slovní spojení a fráze pro nabídky, kontrola porozumění, zamítnutí nabídky, přijetí nabídky, hra o čas, zahájení a uzavření obchodu, slušné odmítnutí)
 • Gramatika pro "diplomatický jazyk": nejlepší gramatické a lexikální výrazy (modální slovesa, negativní otázky, porovnávání, změkčení slovního spojení, trpný rod, podmínkové věty)
 • Simulace situací
 • Vyzkoušení různých rolí při vyjednávání, procvičení angličtiny pro vyjednávání
 • Zpětná vazba

Místo výuky

 • na pracovišti nebo v jiných Vámi zvolených prostorech
 • v námi zajištěných prostorech v centru Prahy
 • jako pobytové v různých lokalitách v ČR

Úroveň

Seminář je pro Vás připraven ve dvou úrovních: pre-intermediate/intermediate a intermediate+/advanced. Rozřazení do skupin proběhne online testováním předem.

Lektor  

Agentura spolupracuje s kvalifikovanými českými lektory a rodilými mluvčími s pedagogickými zkušenostmi, s příslušnou kvalifikací a vysokoškolským vzděláním pedagogickým nebo filologickým, nebo specializací v oboru: obchodní, ekonomický nebo humanitní směr. Kvalitu zaručujeme absolvováním  mezinárodně uznávaného certifikátu TEFL, Trinity TESOL, DELTA nebo CELTA. 

Frekvence

Kurz je možno objednat flexibilně s výukou kdykoli mezi 6,30 - 21,00 hod. v průběhu roku. Naší prioritou je maximální přizpůsobivost  časovým potřebám zákazníka.

Organizace kurzů:

 • flexibilní kurzy pro ty, jejichž čas lze jen obtížně organizovat pravidelně
 • pravidelné kurzy
 • dlouhodobé kurzy
 • jednorázové intenzivní kurzy
 • opakované intenzívní kurzy

Příklad organizace intenzivního  kurzu: Seminář trvá 4*90 minut (1 den = 6*60 min. hodin), nebo 8*90 minut (2 dny = 2 x 6*60 min. hodin).

Zajištění a organizace výuky

 • testování a rozdělení studentů před začátkem výuky
 • permanentně dostupné online informace o každém kurzu, studentovi, docházce, nákladech, atd.
 • sledování docházky studentů a sledování plnění úkolů
 • testování v průběhu a na konci výuky a závěrečné hodnocení

Výukové materiály

Ke kurzu dodáme na míru vytvořené výukové materiály.

Certifikace

Kurz je ukončený certifikátem o absolvování semináře.

Cena

Jsme připraveni nezávazně vytvořit nabídku přesně na míru Vašim požadavkům. Kontaktujte nás na info@kurzyanglictiny.cz nebo na tel. č. 257 210 402.

Využijte letní slevy až 30 % v období červenec až 7. září.

VYJEDNÁVÁNÍ V ANGLIČTINĚ

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.