Studium angličtiny na Maltě

Kurz na míru

Základní info

Proč právě Malta?
Malta je ideálním místem pro výuku angličtiny, neboť je vedle maltštiny druhým úředním jazykem této země. Je zde nádherná možnost sloučit lekce angličtiny s fantastickou pohodou plné slunce a užívání moře. Mají zde desítky jazykových škol a každý rok navštěvuje ostrovy okolo 40 tisíc studentů z celkem asi 50 zemí světa.
Na počátku XIX století byla angličtina vyhlášena oficiálním jazykem, zatímco maltština získala status úředního jazyka teprve v roce 1934. Malta se tak stala jednou s dvojjazyčných zemí světa. Dnes skoro celá populace ostrovů mluví plynně v obou jazycích.. Maltské děti se angličtinu učí již od první třídy základní školy. 130 let nadvlády Velké Británie zanechalo mnoho anglických vlivů ve stylu života Malťanů. Anglické časopisy a televizní stanice jsou tu samozřejmostí. Rovněž anglický systém školství na velký vliv na úroveň výchovy v této zemi a maltské jazykové školy se mohou chlubit dokonale kvalifikovanými učiteli s vysokou kvalifikací. The University of Malta zal. r. 1592 je nejstarší univerzitou britského společenství národů , jaká se nalézá za hranicemi Velké Británie.
Malta je jedním z nejpopulárnějších prázdninových míst Britů a proto je tu tradice angličtiny tak podporována. Díky tomu, osoby, které se sem přijíždějí angličtinu učit, přebývají po celý čas ve střediscích, ve kterých se hovoří pouze anglicky.
Toto však nejsou jediné hodnoty tohoto místa. Nádherné počasí po celý rok, čisté a teplé moře a s tím související množství příležitostí k vodním sportům, to je to co vystačí k chuti, zavítat právě sem. Nelze přehlédnout, dech zatajující, malebnou scenérii linie pobřeží. Podmořský život u pobřeží Malty je bohatší než v jiných částech Středozemního moře a proto je jedním z nejpopulárnějších sportů, potápění. Bohatá, rozmanitá fauna , žijící v pobřežních vodách Malty a jejího sousedního ostrova Gozo přitahuje potápěče z celé Evropy.

Studium angličtiny na Maltě

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.