PŘESVĚDČIVÁ PROFESIONÁLNÍ PREZENTACE

Kurz na míru

Základní info

Cíl

 • naučit se jasně, efektivně a sebejistě prezentovat v angličtině
 • rozšířit si svou slovní zásobu, abyste dodali svým prezentacím větší důraz a styl
 • naučit se vyjadřovat své myšlenky a získat techniky potřebné pro efektivní strukturu projevu
 • přínos pro studenty
 • zvládnou jazyk vhodný pro prezentování v angličtině
 • získají sebedůvěru při projevu a prezentacích
 • zvládnou nové techniky pro vylepšení stávajících dovedností
 • získají příležitost procvičit si prezentační dovednosti
 • uvědomí si své silné stránky

Cílová skupina

 • kdokoli, kdo musí připravovat prezentace a prezentovat v angličtině
 • vyšší, střední, nižší management

Obsah

 • Cíl, téma, struktura a klíčové sdělení prezentace
 • Znaky efektivní prezentace
 • Příprava prezentace
 • Nácvik prezentace se spatnou vazbou od lektora
 • Nonverbální komunikace - řeč těla
 • Jak zvládnout těžké otázky

Používané fráze při prezentaci:

 • přivítání posluchačů
 • osobní představení
 • otevření prezentace
 • otázka - odpověď
 • vyjádření vývoje
 • vyjádření příčiny a následku
 • přidávání informací
 • vyjádření názoru
 • reformulace atd.

Místo výuky

 • na pracovišti nebo v jiných Vámi zvolených prostorech
 • v námi zajištěných prostorech v centru Prahy
 • jako pobytové v různých lokalitách v ČR

Lektor  

Agentura spolupracuje s kvalifikovanými českými lektory a rodilými mluvčími s pedagogickými zkušenostmi, s příslušnou kvalifikací a vysokoškolským vzděláním pedagogickým nebo filologickým, nebo specializací v oboru: obchodní, ekonomický nebo humanitní směr. Kvalitu zaručujeme absolvováním  mezinárodně uznávaného certifikátu TEFL, Trinity TESOL, DELTA nebo CELTA. 

Úroveň

Seminář je pro Vás připraven ve dvou úrovních: pre-intermediate/intermediate a intermediate+/advanced. Rozřazení do skupin proběhne online testováním předem.

Frekvence

Kurz je možno objednat flexibilně s výukou kdykoli mezi 6,30 - 21,00 hod. v průběhu roku. Naší prioritou je maximální přizpůsobivost  časovým potřebám zákazníka.

Organizace kurzů:

 • flexibilní kurzy pro ty, jejichž čas lze jen obtížně organizovat pravidelně
 • pravidelné kurzy
 • dlouhodobé kurzy
 • jednorázové intenzivní kurzy
 • opakované intenzívní kurzy

Příklad  organizace intenzivního  kurzu: Seminář trvá 4*90 minut (1 den = 6*60 min. hodin), nebo 8*90 minut (2 dny = 2 x 6*60 min. hodin).

Zajištění a organizace výuky

 • testování a rozdělení studentů před začátkem výuky
 • permanentně dostupné online informace o každém kurzu, studentovi, docházce, nákladech, atd.
 • sledování docházky studentů a sledování plnění úkolů
 • testování v průběhu a na konci výuky a závěrečné hodnocení

Výukové materiály

Ke kurzu dodáme na míru vytvořené výukové materiály.

Certifikace

Kurz je ukončený certifikátem o absolvování semináře.

Cena

Jsme připraveni nezávazně vytvořit nabídku přesně na míru Vašim požadavkům. Kontaktujte nás na info@kurzyanglictiny.cz nebo na tel. č. 257 210 402. Využijte letní slevy až 30 % v období červenec až 7. září.

 

PŘESVĚDČIVÁ PROFESIONÁLNÍ PREZENTACE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.