Presentations in English - Prezentace v angličtině

Kurz na míru

Základní info

Cílem kurzu pro středně pokročilé (a) a pro pokročilé (b) je nacvičit nejen jazykové dovednosti, potřebné pro efektivní prezentaci firmy, projektu apod., ale nacvičit i technické dovednosti k úspěšné prezentaci. Důraz je kladen na ústní projev a přípravu kvalitních materiálů pro samostatnou prezentaci.

Forma výuky
Dvoudenní intenzivní soustředění, případně jinak dle požadavků klientů.

Obsah
Kurz je zaměřen na osvojení jazykových dovedností v oblasti prezentací v angličtině, nácvik technických dovedností a přípravu materiálů.

Ukončení studia
Prezentace projektu, firmy, problému ve zvolené oblasti.

Praktický přínos
Zefektivnění komunikace uvnitř mezinárodní firmy a zlepšení prezentace pracoviště, získání sebejistoty při jednáních a při získávání nových kontaktů.

Presentations in English - Prezentace v angličtině

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.