OBCHODNÍ ANGLIČTINA NA MÍRU

Kurz na míru

Základní info

Cíl

Navržen specificky pro firemní kurzy. 

Úkoly a probíraná témata  jsou vybírány tak, aby simulovaly realitu a studenti při jejich řešení mohli využít i vlastní pracovní zkušenosti. Sylaby jsou personalizovány na pracovní zaměření a potřeby posluchačů.

Metodicky je kurz připraven formou modelových situací, ale hlavně funkcí v jazyku např.: jak se formálně ptát; jak odpovídat přátelsky; jak vyjádřit zájem, nezájem; jak se ujistit  o významu ujednání; jak odbočit od tématu; jak diplomaticky nepovědět nic; anglické fráze pro překlenovací techniky a jiné.

Cílová skupina

Je určen pro studenty, kteří denně komunikují v angličtině v obchodním prostředí a chtějí se naučit zvládnout reálné situace v profesionálním životě.

Organizace

Při objednání kurzu obchodní angličtiny Vám vypracujeme audit dovedností obchodní angličtiny dle Společného evropského referenčního rámce jako speciální bonus a také Evropské jazykové portfolio, které se stává oficiálním evropským dokladem o tom, jak ovládáme cizí jazyky. 

Obsah

Přístup se řídí pokročilostí studentů. Pro začátečníky je nejpodstatnější zvládnutí základních gramatických struktur, tvoření vět a otázek. Ve vyšších pokročilostech je věnována  pozornost rozšiřování slovní zásoby a funkcí v jazyku na úkor gramatiky.  Klasická výuka je doplněná o samostudium pomocí interaktivního výukového programu přístupného všem účastníkům online.

Příklad  okruhu témat pro: BUSINESS ENGLISH (intermediate)

E-mail

 • guidelines for writing e-mail
 • writing e-mail equivalents of formal texts
 • simplifying a lenthy e-mail
 • how to be friendly in an email, explain in other ways, write a formal letter, write forceful emails

Telephoning

 • planning a telephone call
 • exchanging information on the telephone
 • telephone expressions
 • how to phone around, order, check an order, complain on the phone, survive on the phone

Meetings

 • checking & clarifying facts & figures
 • querying information
 • a briefing meeting
 • how to use vague language, run a meeting, defend an idea, speak to a group, interrupt, structure a talk

Business travel  

 • making polite requests & enquiries
 • how to book, check in and out, eat out, check a rout

Socializing

 • dealing with people
 • how to make a suggestion, praise, criticize, delegate, compromise
 • small talk
 • talking about experiences
 • how to catch up, how to meet for the first time, how to tell a story,

Projects

 • presenting
 • how to announce a new product, justify change, deal with people off-ste, report success, update on progress

Místo výuky

 • na pracovišti nebo v jiných Vámi zvolených prostorech
 • v námi zajištěných prostorech v centru Prahy
 • jako pobytové v různých lokalitách v ČR

Lektor  

Agentura spolupracuje s kvalifikovanými českými lektory a rodilými mluvčími s pedagogickými zkušenostmi, s příslušnou kvalifikací a vysokoškolským vzděláním pedagogickým nebo filologickým, nebo specializací v oboru: obchodní, ekonomický nebo humanitní směr. Kvalitu zaručujeme absolvováním  mezinárodně uznávaného certifikátu TEFL, Trinity TESOL, DELTA nebo CELTA. 

Úroveň

Kurz je připraven pro studenty na různých úrovních. Rozdělení do skupin proběhne na základě   jazykového auditu. 

Frekvence

Lze jej připravit jako intenzivní nebo pravidelný kurz. Kurz je možno objednat s výukou kdykoli mezi 6,30 - 21,00 hod. v průběhu roku. Naší prioritou je maximální přizpůsobivost  časovým potřebám zákazníka. Zahájení kurzu kdykoliv.  

Typy organizace kurzů:

 • ONE:ONE
 • skupinová výuka
 • flexibilní kurzy pro ty, jejichž čas lze jen obtížně organizovat pravidelně
 • pravidelné kurzy
 • dlouhodobé kurzy
 • jednorázové intenzivní kurzy
 • opakované intenzívní kurzy

Příklad  organizace intenzivního  kurzu: Seminář trvá 4*90 minut (1 den = 6*60 min. hodin), nebo 8*90 minut (2 dny = 2 x 6*60 min. hodin).

Výukové materiály

Ke kurzu dodáme na míru vytvořené výukové materiály které jsou týdenně rozšiřované o autentické materiály pečlivě vybírané z médií a známých publikací, metodicky vypracované odborníky na metodologii a firemní výuku.

Certifikace

Kurz je ukončený certifikátem o absolvování semináře.

Cena

Jsme připraveni nezávazně vytvořit nabídku přesně na míru Vašim požadavkům. Kontaktujte nás na   http://www.kurzyanglictiny.cz/. Nechte si vytvořit cenovou nabídku na Vaší konkrétní potřebu.

Využijte letní slevy až 30 % v období červenec až 7. září.

OBCHODNÍ ANGLIČTINA NA MÍRU

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.