FONETIKA A FONOLOGIE

Kurz na míru

Základní info


„Learn nine ways of saying 'yes' „

 

Cíl

 • seznámíte se s nejdůležitějšími rysy výslovnosti anglického jazyka
 • budete se věnovat rozdílům mezi zvukovými podobami systémů anglického jazyka, vzorům anglické výslovnosti a fonetické transkripce
 • upozorníme Vás na vztah mezi výslovností a pravopisem
 • zlepšíte si schopnost uvědomovat si charakteristické vlastnosti fonetické stránky anglického jazyka v souvislých mluvených projevech
 • pomůžeme Vám prozkoumat prakticky oblast suprasegmentálních jevů, např. větná melodie, intonace atd.
 • zdokonalíte si vlastní mluvený projev a schopnost vnímat při poslechu různých typů mluvených textů realizaci fonetických jevů

Obsah

 • Mezinárodní fonetická tabulka
 • Artikulace a akustika
 • Fonologie a fonetický přepis
 • Anglické souhlásky
 • Anglické samohlásky
 • Anglická slova a věty - intonace
 • Využití proudu vzduchu
 • Akustika
 • Artikulace samohlásek a znělých hlásek
 • Slabiky a suprasegmentální jevy

Místo výuky

 • na pracovišti nebo v jiných Vámi zvolených prostorech
 • v námi zajištěných prostorech v centru Prahy
 • jako pobytové v různých lokalitách v ČR

Lektor  

Agentura spolupracuje s kvalifikovanými českými lektory a rodilými mluvčími s pedagogickými zkušenostmi, s příslušnou kvalifikací a vysokoškolským vzděláním pedagogickým nebo filologickým, nebo specializací v oboru: obchodní, ekonomický nebo humanitní směr. Kvalitu zaručujeme absolvováním  mezinárodně uznávaného certifikátu TEFL, Trinity TESOL, DELTA nebo CELTA. 

Frekvence

Kurz je možno objednat flexibilně s výukou kdykoli mezi 6,30 - 21,00 hod. v průběhu roku. Naší prioritou je maximální přizpůsobivost  časovým potřebám zákazníka.

Organizace kurzů:

 • flexibilní kurzy pro ty, jejichž čas lze jen obtížně organizovat pravidelně
 • pravidelné kurzy
 • dlouhodobé kurzy
 • jednorázové intenzivní kurzy
 • opakované intenzívní kurzy

Příklad organizace intenzivního  kurzu: Seminář trvá 4*90 minut (1 den = 6*60 min. hodin), nebo 8*90 minut (2 dny = 2 x 6*60 min. hodin).

Organizace výuky

 • testování a rozdělení studentů před začátkem výuky
 • testování v průběhu a na konci výuky a závěrečné hodnocení
 • permanentně dostupné online informace o každém kurzu, studentovi, docházce, nákladech, atd.
 • sledování docházky studentů a sledování plnění úkolů

Výukové materiály

Ke kurzu dodáme na míru vytvořené výukové materiály.

Certifikace

Kurz je ukončený certifikátem o absolvování semináře.

Cena

Jsme připraveni nezávazně vytvořit nabídku přesně na míru Vašim požadavkům. Kontaktujte nás na info@kurzyanglictiny.cz nebo na tel. č. 257 210 402.

Využijte letní slevy až 30 % v období červenec až 7. září.

FONETIKA A FONOLOGIE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.