Firemní jazykové kurzy

Kurz na míru

Základní info

Zaměření kurzu:
Kurz je určen pro jednotlivé instituce a podniky, kteří chtějí výuku cizího jazyka (anglický, německý, francouzský a španělský jazyk) přizpůsobit individuálním podmínkám daných skladbou zaměstnanců a časovým požadavkům na kurz. Vstupní znalosti nejsou rozhodující. Provedeme jazykový audit.

Charakteristika kurzu:
Kurz je organizován na základě dosavadních znalostí klienta podle individuálních plánů odpovídajících potřebám klientů (zaměření kurzu) a času. Probíhá v malých skupinách či individuálně na pracovišti klienta či v našich prostorách. Obecným cílem kurzu je praktické zvládnutí cizího jazyka a bezproblémová cizojazyčná komunikace.

Obsahová náplň kurzu:
Poskytujeme především kurzy jazyků připravené tak, aby se u posluchačů rozvíjela schopnost správného používání gramatických jevů a plynulost komunikace při každodenním používání profesního jazyka. V našich kurzech jsou především zastoupeny takové metody vyučování, které rozvíjejí efektivní využívání jazyka při poslechu, psaní, čtení a komunikaci. Každý kurz může mít specifické zaměření dle potřeb klienta.

Rozsah kurzu:Kurz je koncipován jak obsahově tak i časově dle potřeb klienta.

Firemní jazykové kurzy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.