English for Law - an introduction - Úvod do angličtiny pro advokáty, notáře a soudce

Kurz na míru

Základní info

Cílem kurzu pro středně pokročilé (a) a pro pokročilé (b) je nacvičit jazykové dovednosti, které jsou potřebné k efektivní komunikaci s klienty, porozumění psaným právním dokumentům a k aktivní jazykové produkci - písemné i ústní.

Forma výuky
Pět dvoudenních intenzivních soustředění, případně jinak dle požadavků klientů.

Obsah
Kurz je zaměřen na osvojení jazykových dovedností v oblasti jednání s klienty, vyjednávání, prezentace pracoviště, psaní formálních dopisů, faxů, projektů, porozumění zákonům a přípisům EU.

Ukončení studia
Ústní a písemná prezentace ve zvolené oblasti.

Praktický přínos
Zefektivnění komunikace a získání sebejistoty při ústních i písemných jednáních.

English for Law - an introduction - Úvod do angličtiny pro advokáty, notáře a soudce

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.