Čeština pro cizince

Kurz na míru

Základní info

Cílem kurzu pro úplné začátečníky (a), mírně pokročilé (b) a pro děti (c) je nacvičit jazykové dovednosti, které jsou potřebné ke správné a efektivní komunikaci v českém jazyce.Je určen cizincům, kteří přicházejí do styku s českými klienty a potřebují jak nácvik ústního projevu tak porozumět vybraným typům psaných dokumentů.

Forma výuky
Pět dvoudenních intenzivních soustředění, případně jinak dle požadavků klientů.

Obsah
Kurz je zaměřen na osvojení jazykových dovedností v oblasti běžné denní komunikace ve firmě, jednání s klienty, vyjednávání, prezentace pracoviště, psaní formálních dopisů, faxů, projektů a porozumění zákonům a přípisům ČR.

Ukončení studia
Ústní a písemná prezentace ve zvolené oblasti.

Praktický přínos
Zefektivnění komunikace a získání sebejistoty při ústních i písemných jednáních.

Čeština pro cizince

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.