Angličtina - I. st. "začátečník"

Kurz na míru

Základní info

cíl akce:
dosažení cílového standardu jazykových znalostí a dovedností absolventa stupně "začátečník" - rozvoj řečových schopností, resp. ústního vyjadřování a schopnosti vést dialog ve standardních životních a pracovních situacích, rozvoj dovednosti čtení,rozvoj schopnosti písemného vyjadřování a dovednosti naslouchání s porozuměním, osvojování gramatiky a slovní zásoby v rozsahu 600 až 800 slov
rozsah kurzu:
140 hodin
pro koho je kurz určen:
pro všechny zájemce
obsah kurzu
(osnova):
- V souladu s projektem jazykové přípravy daného stupně a koncepce dohodnuté s lektorem

Angličtina - I. st. "začátečník"

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.