Úvěrové obchody bank

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu

      Získat základní znalosti z oblasti úvěrování, významu úvěrových obchodů pro bezpečnost a rentabilitu podnikání úvěrových institucí, orientaci v jednotlivých parametrech úvěrů, pochopení základních charakteristik a odlišností jednotlivých typů úvěrů poskytovaných domácnostem, firmám, municipalitám apod. a stručné seznámení s jednotlivými fázemi úvěrového procesu.


Rozsah kurzu

       1 den - 8 vyučovacích hodin


Obsah kurzu:  

             -    Význam úvěrových obchodů pro rentabilitu, likviditu a bezpečnost bank

Úvěrové obchody bank

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.