Příprava na mezinárodní zkoušky - Obecná němčina

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  538116
 • Místo konání

 • Region:
  Středočeský kraj
 • Adresa:
  Boleslavská jazyková agentura s.r.o.<br/>Jaselská 660<br/>Mladá Boleslav
 • Cena *

 • Cena:
  Děkujeme za Váš zájem, velmi rádi Vám zašleme písemnou nabídku.

Popis jazykového kurzu Příprava na mezinárodní zkoušky - Obecná němčina

Start Deutsch 2

Celosvětově uznávaná zkouška dokazující, že se student dokáže domluvit v běžných situacích a informovat o běžných věcech denního života. Tato zkouška je často rozhodující při hledání povolání.
ÖSD - Grundstufe 2

Zkouška prokazuje schopnost uchazeče komunikovat na elementární úrovni v běžných situacích každodenního života. Představuje doklad o jazykové kompetenci při činnostech a povoláních, kde postačuje komunikace na elementární úrovni. Tento diplom jednak zlepšuje šance uchazeče na pracovním trhu, jednak umožňuje zčásti přístup na rakouské vysoké školy (v kombinaci se studijně specifickými doplňkovými zkouškami). Pro absolvování této zkoušky je předpokladem předchozí znalost německého jazyka.
Zertifikat Deutsch

Zkouška společná pro Německo, Rakousko a Švýcarsko, prokazuje dobré znalosti němčiny, které umožní dorozumění na standardní úrovni ve všech důležitých každodenních situacích. Slouží jako doklad znalostí jazyka pro zaměstnavatele a v Německu také jako doklad znalostí jazyka při žádosti o německé státní občanství.
Zentrale Mittelstufeprüfung

Tato zkouška prokazuje dobrou znalost němčiny, která absolventovi umožňuje korektně se písemně i ústně vyjadřovat k různým tématům a rozumět těžším textům. Téměř všechny odborné střední školy, mnohé vysoké školy a některé univerzity akceptují zkoušku ZMP jako doklad dostatečných znalostí němčiny pro studium na dané škole.
ÖSD - Mittelstufe

Při této zkoušce se kromě běžné komunikace vyžaduje i schopnost věcně argumentovat. Vedle jazykových schopností se hodnotí i pragmatické a interkulturní schopnosti. To znamená, že kandidát/ka musí byt schopný/á správně reagovat na funkčnost, hovorové zabarvení a přirozenou idiomatiku jazyka. Zkouška je uznávaná jako doklad o všeobecných a specifických znalostech německého jazyka a slouží jako doklad o jazykových znalostech pro studium na univerzitách v Rakousku a řadu univerzit v Německu.
Zentrale Oberstufenprüfung

Složení zkoušky prokazuje dobré znalosti němčiny, které absolventovi umožňují dobře se písemně i ústně vyjadřovat k různým tématům a rozumět těžším textům. Zkouška je považována za doklad kvalifikovaného zvládnutí německého jazyka v profesním životě. Mnohé vysoké školy a některé univerzity akceptují tuto zkoušku jako doklad dostatečných znalostí němčiny pro studium na dané škole.
Kleines Deutsches Sprachdiplom

Zkouška prokazuje, že absolvent na vysoké úrovni ovládá nadregionální varianty němčiny. Rozumí náročným autentickým (zvláště literárním) textům a velmi dobře se ústně i písemně vyjadřuje. Zkouška odpovídá stupni obtížnosti zkoušky Zentrale Oberstufenprüfung, navíc však prokazuje, že uchazeč má přehled o německé kultuře a reáliích. KDS osvobozuje od jazykových přijímacích zkoušek na německých školách a univerzitách.
Grosses Deutsches Sprachdiplom

Zkouška prokazuje úroveň ovládání němčiny srovnatelnou s rodilým mluvčím. Současně dokazuje diferencovanou schopnost komunikovat na náročná kulturní a vědecká témata a současně schopnost analyzovat náročné autentické texty (vědecké a literární) a písemně i ústně se obratně vyjadřovat. GDS osvobozuje uchazeče o studium v Německu od jazykových zkoušek, přičemž požadavky přijímacích zkoušek dalece přesahuje. V mnoha zemích je GDS uznán jako dostatečná kvalifikace pro budoucí učitele němčiny. GDS slouží také jako doklad jazykových znalostí pro učitele ze zemí Evropské unie, kteří chtějí pracovat v Německu.Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace