KURSY ČEŠTINY PRO CIZINCE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  544312
 • Místo konání

 • Region:
  Olomoucký kraj
 • Adresa:
  Dr. Skaláka 1455/1, Přerov I - Město 750 02

Popis jazykového kurzu KURSY ČEŠTINY PRO CIZINCE

Tyto kursy jsou organizovány s předpokladem, že zájmce hovoří cizím jazykem a hodlá se naučit na patřičné úrovni jazyk český. V našich kursech českého jazyka připravujeme studenty hovořící všemi evropskými jazyky.
TYPY KURSŮ

a) skupinové - (7 - 8 posluchačů) s rozsahem výuky cca 100 - 150 vyučovacích hodin, vždy 1x týdně 4 - 5 vyučovacích hodin (dle dohody), délka trvání kursu 5 - 8 měsíců v závislosti na celkovém počtu vyučovacích hodin.

b) individuální - (učitel + posluchač) s rozsahem výuky 60 - 80 vyučovacích hodin, vždy 1x či 2x týdně 2 vyučovací hodiny, délka trvání kursu 4 - 7 měsíců v závislosti na celkovém počtu vyučovacích hodin.

c) pobytový skupinový či individuální - úzce specifikovaný typ výuky, organizovaný ve vzdělávacím středisku v Beskydech, kde veškeré náležitosti výuky a požadavky na výuku škola řeší na základě osobního požadavku zájemce. V rámci vzájemného osobního jednání.
SPECIALIZACE KURSŮ
Výše uvedené kursy jsou zaměřeny na obecný generelní jazyk, v případě, že zájemce projeví zájem studovat český jazyk tzv. specializační, škola organizuje i výuku v těchto oblastech:
- obchod
- administrativa
- bankovnictví
- ekonomika - medicína
- právo
- státní správa
- vojenství - strojírenství
- elektrotechnika
- stavitelství
- chemie