INTENZÍVNÍ KURSY CIZÍCH JAZYKŮ PRO DOSPĚLÉ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  544306
 • Místo konání

 • Region:
  Olomoucký kraj
 • Adresa:
  Dr. Skaláka 1455/1, Přerov I - Město 750 02

Popis jazykového kurzu INTENZÍVNÍ KURSY CIZÍCH JAZYKŮ PRO DOSPĚLÉ

Intenzívní kursy cizích jazyků probíhají v malých studijních skupinách, zpravidla v počtu 7 - 8 posluchačů. Výuka se koná vždy jednou za týden, obvykle 3 až 5 vyučovacích hodin, v závislosti na typu kursu a požadavku zákazníka. Počátek výuky v kursech je stanoven mezi 13 00 - 16 00 hod. (dle možnosti studentů a kapacity školy), s ukončením mezi 17 00 - 19 00 hod.. Na základě specifických požadavků může výuka probíhat i v jiném časovém úseku dne, popřípadě víkendu.

Posluchači mají k dispozici video a DVD nahrávky, počítač s výukovými programy, internet, časopisy, noviny, odbornou a klasickou literaturu, to vše v cizích jazycích.

Vyučujeme tyto jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, italština, ruština, bulharština, maďarština, slovenština, čeština pro cizince. (V případě zájmu zajistíme výuku jakéhokoliv světového jazyka).

Kursy jsou rozděleny dle úrovně znalostí na:

* základní
* střední
* pro pokročilé


1. KURSY ZÁKLADNÍ

Rozsah kursu je 135 vyučovacích hodin s celkovou délkou výuky 5 měsíců.

Veškeré učební materiály používá účastník během studia zdarma, většina materiálů účastníkovi zůstává i po ukončení kursu. Během tohoto studia si absolvent osvojí průměrně kolem tisíce lexikálních jednotek, cizí jazyk používá v omezeném rozsahu, postačujícím pro běžné komunikační situace, ve kterých není vystaven nadměrnému tlaku. Dokáže se jednoduše domluvit a správně užívat každodenní výrazy a fráze. Úroveň výstupních znalostí dle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky odpovídá stupni A1 - A2. Na tento kurs navazuje kurs střední. Základní kurs je ukončen písemnou a ústní závěrečnou zkouškou. Škola vystaví osvědčení o absolvování kursu.

2. KURSY STŘEDNÍ

Rozsah kursu je 150 vyučovacích hodin s celkovou délkou výuky 8 měsíců.

Veškeré učební materiály používá účastník během studia zdarma, většina materiálů účastníkovi zůstává i po ukončení kursu. Během studia si absolvent osvojí průměrně 2.500 lexikálních jednotek, cizí jazyk používá se značnou jistotou samostatně a nezávisle ve všech situacích, kromě mimořádně náročných.Absolvent je schopen běžné ústní i písemné komunikace. Umí se vypořádat s většinou situací, které mohou nastat při cestování na území, kde se daným jazykem hovoří. Při písemném projevu často používá slovník. Úroveň výstupních znalostí dle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky odpovídá stupni A2 - B1. Kurs je ukončen písemnou a ústní závěrečnou zkouškou.Škola vystaví osvědčení o absolvování kursu.

3. KURSY PRO POKROČILÉ
Rozsah kursu je 150 vyučovacích hodin s celkovou délkou výuky 8 měsíců.

Veškeré učební materiály používá účastník během studia zdarma, většina materiálů účastníkovi zůstává i po ukončení kursu. Během studia si absolvent osvojí průměrně 3.800 lexikálních jednotek, používá jazyk zcela samostatně, efektivně a s jistotou ve většině situacích. Je schopen sledovat tisk, odbornou literaturu a číst beletrii s občasným použitím slovníku. Je schopen vést jednání v cizím jazyce. Úroveň výstupních znalostí dle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky odpovídá stupni B2 - C1. Kurs je ukončen písemnou a ústní závěrečnou zkouškou a škola vystaví osvědčení o absolvování kursu.

Na přání zákazníků připravujeme a vyučujeme kursy s odborným zaměřením, např. obchodní jazyk, kursy pro ekonomy, lékaře a jakékoli další specializace. (viz „Kursy odborného jazyka“)

Upozornění !

Před nástupem do kursu, mimo kurs základní, škola umožňuje vypracování tzv. „Diagnostického testu“. Na základě výsledků tohoto testu pak doporučíme studium dané úrovně.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace