PŘÍPRAVA NA FCE, CAE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Jazykový kurz na míru

  • ID akce:
    82157

Popis jazykového kurzu na míru PŘÍPRAVA NA FCE, CAE

Mezinárodní jazykové zkoušky jsou rozšířeny po celém světě a jsou objektivním měřítkem stupně studentových znalostí. Díky jednotnému zadání slouží pro srovnání jazykových znalostí kandidátů v kterékoli zemi. Zkoušky z anglického jazyka jsou organizovány Britskou radou ve spolupráci s University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).Cambridgeské zkoušky z angličtiny patří v mezinárodním měřítku mezi nejuznávanější, probíhají v těchto městech: Brno, České Budějovice, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústní nad Labem.

Poznámka k udaným minimálním časovým dotacím: množství hodin potřebných k osvojení učiva k jednotlivým zkouškám je především u zkoušek vyšší náročnosti pouze orientační. Je dáno předchozím studiem daného jazyka, pobytem v zahraničí, frekvencí používání cizí řeči, kontaktem s cizojazyčným prostředím ap.FCE - First Certificate Exam
Zkouška je často vyžadována pracovními i vzdělávacími institucemi jako ověření schopností kandidátů pro určité pozice či zařazení z hlediska jazykových znalostí. V naší zemi je srovnatelná se základní jazykovou zkouškou - "malou státnicí". Kandidáti ovládají veškeré hlavní gramatické i výrazové struktury jazyka, užívají je jistě a jejich ústní projev je plynulý bez vážnějších nedostatků. Ze slyšeného textu zachytí většinu podstatných údajů a umí jej interpretovat. V profesní oblasti umí vykonávat většinu administrativních úkonů na úrovni asistenta, recepční ap. Minimální časová dotace - 420 hodin výuky.

CAE - Cambridge Advanced Exam
Jazyková zkouška této náročnosti je vyžadována u kandidátů na posty vyžadující velmi dobrou znalost angličtiny včetně odborného jazyka. Studenti na této úrovni pracují s autentickými texty bez zjednodušování jazyka, což na ně klade vysoké nároky v oblasti slovní zásoby i složitějších jazykových struktur. V písemné části umí používat různé styly dopisů, jsou schopni udělat zápis z jednání, vedou obchodní korespondenci i telefonické hovory bez větších obtíží. Minimální časová dotace - 550 hodin.

Nabízíme Vám:
* Výuka v malých skupinkách (4 studenti na skupině)
* Výuka 2 x 90 minut týdně
* Kurzy doplněné množstvím ukázkových testů a literatury
* Ukázková hodina zdarma
* Kvalifikovaný lektor se zahraničními zkušenostmi
* Možnost konzultace a individuálních příprav
* Možnost zapůjčení studijních materiálů
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace