Practical English Skills - Upper-Intermediate Level/ Praktické dovednosti z anglického jazyka-pokročilá úroveň

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Jazykový kurz na míru

  • ID akce:
    428386

Popis jazykového kurzu na míru Practical English Skills - Upper-Intermediate Level/ Praktické dovednosti z anglického jazyka-pokročilá úroveň

Tento program nabízí učitelům získat všeobecné i odborné jazykové vzdělání v rámci celoživotního vzdělávání. Učitelé mohou absolvovat studium anglického jazyka dle svých individuálních znalostí a potřeb v příslušné úrovni. Program je prakticky zaměřen a má usnadnit učitelům používání a komunikaci v anglickém jazyce. Dále poskytne učitelům návody, jak lze vytvořit kvalitní a profesionální životopisy, obchodní dopisy, interní zprávy společnosti, prezentace, interpretace textů, převedení dat, hodnocení . Cílem je také poskytnout jim prostředí a příležitost zlepšit si své znalosti z anglického jazyka.

Učitelé se budou pravidelně setkávat se svým lektorem i mimo vyučování a budou se moci dále zdokonalovat prostřednictvím on-line seminářů a chatů.

Topics/Témata:

1) Business Letters I. /Obchodní dopisy I.

2) Describing Location/Popis místa

3) Business Letters II./Obchodní dopisy II.

4) Describing and utilizing Distance/Popis a užití vzdálenosti

5) Business Letters III./Obchodní dopisy III.

6) Describing and utilizing Direction/Popis a užití směru

7) Internal Company Reports I./Interní zprávy společnosti I.

8) Describing and utilizing Dimensions/Popis a užití rozměrů

9) Internal Company Reports II./Interní zprávy společnosti II.

10) Describing and utilizing Time/Popis a užití času

11) Internal Company Reports III./Interní zprávy společnosti III.

12) Utilizing Numbers/Užití čísel

13) Text Interpretation I. /Interpretace textu I.

14) Utilizing Quantity/Užití kvantity

15) Text Interpretation II./Interpretace textu II.

16) Utilizing Degrees/Užití stupňů

17) Data Conversion I. /Převod dat I.

18) Describing Quality/Popis kvality

19) Data Conversion II./Převod dat II.

20) Utilizing Descriptions/Užití popisů

21) Curriculum Vitaes I./Životopisy I.

22) Expressing Opinions/Vyjadřování názorů

23) Curriculum Vitaes II./Životopisy II.

24) Evaluating/Hodnocení

25) Presentations I./Prezentace I.

26) Making Evaluations/Vytváření hodnocení

27) Presentations II./Prezentace II.

28) Revision of all covered vocabulary in the course/Opakování probrané slovní zásovy

29) Revision/Opakování

30) Examination (oral ane written)/Zkouška (ústní i písemná)

Forma : kombinovaná

1x za dva týdny výuka ve třídě ( 3 vyučovací hodiny)

- 1x za tři týdny e-learning ( 1 vyučovací hodina)

Cíle vzdělávacího programu:

a) vybavit učitele pokročilou úrovní anglického jazyka

b) poskytnout jim praktické znalosti a dovednosti, které jim usnadní používání

jazyka a komunikaci v něm

c) poskytnout učitelům návody, jak lze vytvořit kvalitní a profesionální životopisy, obchodní dopisy,

interní zprávy společnosti, prezentace, interpretace textů, převedení dat, hodnocení

d) poskytnout učitelům prostředí a příležitost zlepšit svou znalost anglického jazyka

e) vybavit učitele novými materiály, které mohou být začleněny do jejich výuky

f) poskytnout učitelům veřejnou diskusi, kde si budou moci vyměnit své nápady na

výuku s kolegy z jiných vzdělávacích institucí

g) poskytnout učitelům příležitost zhlédnout a vyzkoušet si alternativní vyučovací

techniky, které mohou být přeneseny do prostředí jejich tříd

Zkouška a kvalifikace

Program trvá dva semestry a je zakončen certifikátem o absolvování kurzu u Prague College a mezinárodně uznávaným certifikátem Londýnské obchodní a průmyslové komory LCCI.

1 vyučovací hodina/45 minut

délka vzdělávacího programu – 2 semestry (8 měsíců)

celkový počet hodin 55 z toho 48 hodin výuka v kurzu a 7 hodin elektronické vzdělávání

Prague College je vzdělávací institucí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovanou MŠMT ČR č.j.175/2007-25 a registrovaným školícím a zkušebním střediskem pro LCCI International Qualifications.

Firma: Prague College

Tel.: 222 722 544-5

E-mail: info@ praguecollege.cz

Web: http://www.praguecollege.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace