Practical English Skills - Advanced Level /Praktické dovednosti z anglického jazyka-velmi pokročilá úroveň

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Jazykový kurz na míru

  • ID akce:
    428387

Popis jazykového kurzu na míru Practical English Skills - Advanced Level /Praktické dovednosti z anglického jazyka-velmi pokročilá úroveň

Tento program nabízí učitelům získat všeobecné i odborné jazykové vzdělání v rámci celoživotního vzdělávání. Učitelé mohou absolvovat studium anglického jazyka dle svých individuálních znalostí a potřeb v příslušné úrovni. Program je prakticky zaměřen a má usnadnit učitelům používání a komunikaci v anglickém jazyce. Dále poskytne učitelům návody, jak lze vytvořit kvalitní a profesionální dopisy a zprávy společnosti, prezentace, interpretace textů a grafických informací, odpovědi na články a texty, jejich úpravy a obsah, kompozice obchodních textů . Cílem je také poskytnout jim prostředí a příležitost zlepšit si své znalosti z anglického jazyka.

Učitelé se budou pravidelně setkávat se svým lektorem i mimo vyučování a budou se moci dále zdokonalovat prostřednictvím on-line seminářů a chatů.

Topics/Témata:

1) Responding to Texts I./Odpovídání na články I.

2) Responding to Texts II./Odpovídání na články II.

3) Responding to Texts III./Odpovídání na články III.

4) Layout and Content of Business Texts/Úprava a obsah obchodních textů

5) Style and Tone of Business Texts/Styl a tón obchodních textů

6) Interpreting Graphical Information I. /Interpretování grafických informací I.

7) Interpreting Graphical Information II./Interpretování grafických informací II.

8) Composing Business Texts I. /Skládání obchodních textů I.

9) Composing Business Texts II./Skládání obchodních textů II.

10) Composing Business Texts III./Skládání obchodních textů III.

11) Presentations I. / Prezentace I.

12) Presentations II./ Prezentace II.

13) Presentations III./ Prezentace III.

14) Data Collection/Sběr dat

15) Revision/Opakování

16) Examination (oral ane written)/Zkouška (ústní i písemná)

Forma : kombinovaná – 1x za dva týdny výuka ve třídě ( 3 vyučovací hodiny)

- 1x za tři týdny e-learning ( 1 vyučovací hodina)

Cíle vzdělávacího programu:

a) vybavit učitele velmi pokročilou úrovní anglického jazyka

b) poskytnout jim praktické znalosti a dovednosti, které jim usnadní používání

jazyka a komunikaci v něm

c) poskytnout učitelům návody, jak lze vytvořit kvalitní a profesionální odpovědi na články, úpravy a

obsahy obchodních textů, interpretování grafických informací, skládání obchodních textů,

prezentace, sběr dat

d) poskytnout učitelům prostředí a příležitost zlepšit svou znalost anglického jazyka

e) vybavit učitele novými materiály, které mohou být začleněny do jejich výuky

f) poskytnout učitelům veřejnou diskusi, kde si budou moci vyměnit své nápady na

výuku s kolegy z jiných vzdělávacích institucí

g) poskytnout učitelům příležitost zhlédnout a vyzkoušet si alternativní vyučovací

techniky, které mohou být přeneseny do prostředí jejich tříd

Zkouška a kvalifikace

Program trvá dva semestry a je zakončen certifikátem o absolvování kurzu u Prague College a mezinárodně uznávaným certifikátem Londýnské obchodní a průmyslové komory LCCI.

1 vyučovací hodina/45 minut

délka vzdělávacího programu – 2 semestry (8 měsíců)

celkový počet hodin 55 z toho 48 hodin výuka v kurzu a 7 hodin elektronické vzdělávání

Prague College je vzdělávací institucí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovanou MŠMT ČR č.j.175/2007-25 a registrovaným školícím a zkušebním střediskem pro LCCI International Qualifications.

Firma: Prague College

Tel.: 222 722 544-5

E-mail: info@ praguecollege.cz

Web: http://www.praguecollege.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace