Obecná obchodní angličtina

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Jazykový kurz na míru

  • ID akce:
    276235

Popis jazykového kurzu na míru Obecná obchodní angličtina

Komunikujete v anglickém jazyce s kolegy a obchodními partnery, potřebujete připravit prezentaci v angličtině, máte firemní schůzky či jednání v tomto jazyce?  Všem, kteří se pohybují v obchodní sféře či je pro ně cizí jazyk neodmyslitelnou součástí každodenní náplně práce, vytvoříme na míru kurz obecné obchodní angličtiny se zaměřením na konkrétní témata dle požadavku studenta. V kurzu klademe důraz na praktické nacvičování reálných situací, plynulou konverzaci a aktivní participaci studentů na výuce.

Obsah kurzu je odvislý od požadavků klienta/studenta, může být zaměřen např. na:

Rozvoj základních dovedností z oblasti jazyka – čtění, psaní, poslech a mluvení – potřebných pro komunikaci s anglicky mluvícími kolegy či partnery z obchodních oblastí

Telefonování a telefonické konference

Aktivní účast při poradách a diskuzích

Slovní vyjednávání

Efektivní prezentace s využitím jazykových znalostí

Formální a neformální styly projevu

Správná forma obchodní korespondence

Firemní jazykové programy obecně zahrnují:

Konzultaci a zjištění Vašich jazykových potřeb

Stanovení zřetelných jazykových cílů a přípravu výukového programu

Vstupní jazykový audit

Výuku s kvalifikovanými a zkušenými lektory

Průběžné testování a závěrečné hodnocení studentů (studenti jsou hodnoceni v souladu s Evropským referenčním rámcem)

Řízení a kontrolu kvality výuky

Jednu kontaktní osobu (Client Relations Manager) - vyřídí Vaše požadavky do 24 hodin

Unikátní klientskou databázi - on-line přístup k o výukovému programu, docházce, výsledkům testů a hodnocení studentů

Zajištění učebnic a doplňkových materiálů