Individuální výuka cizích jazyků - speciální kurz (pro pokročilé)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Jazykový kurz na míru

  • ID akce:
    94077

Popis jazykového kurzu na míru Individuální výuka cizích jazyků - speciální kurz (pro pokročilé)

Speciální (pokročilý) kurs má rozsah 80 vyuč. hod. Při 4 vyuč. hod. týdně probíhá zhruba 5 měsíců. Během studia si absolvent osvojí průměrně 4000 lexikálních jednotek, používá cizí jazyk zcela samostatně, efektivně a s jistotou ve většině situacích, je schopen sledovat tisk, odbornou literaturu a číst beletrii s občasným používáním slovníku. Je schopen vést náročná jednání v cizím jazyce. Kurs je ukončen závěrečnou ústní a písemnou zkouškou. Škola vystaví osvědčení o absolvování kursu.