Pomaturitní denní studium AJ, NJ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • ID akce:
  608570
 • Místo konání

 • Region:
  Královéhradecký kraj
 • Adresa:
  Plhovská 1100, 547 01 Náchod
 • Cena *

 • Cena:
  18790 Kč
 • Popis ceny:

Popis jazykového kurzu Pomaturitní denní studium AJ, NJ

 • Zařazeno do přílohy vyhlášky MŠMT pod názvem Jaroslav Hroch, Horní Kostelec 213, 549 41 Červený Kostelec

 • Jazyková škola Pastime působí v oboru výuky cizích jazyků již 10 let a za tu dobu jsme získali stovky spokojených zákazníků. Všichni učitelé, kteří vyučují na naší škole splňují kvalifikační podmínky uvedené ve vyhlášce MŠMT č. 139/1997 Sb., o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků pro výuku příslušného jazyka ve středních školách. Vysoká odbornost našich lektorů a profesionální přístup je pevnou zárukou velmi úspěšné výuky.

 • UNIVERSITY of CAMBRIDGE ESOL Examinations

 • Škola vlastní certifikát University of Cambridge.

 • Školné

 • Tradičně udržujeme nejnižší školné v Královéhradeckém kraji, tímto chceme umožnit co nejširšímu počtu studentů přístup k vysoce kvalitnímu a tolik potřebnému jazykovému vzdělání. Školné pro školní rok 2008/2009 bylo stanoveno na 16790 Kč pro studenty s trvalým místem pobytu mimo okres Náchod a 18790 Kč pro studenty s trvalým místem pobytu v okrese Náchod. Školné se platí ve třech splátkách. (V případě potřeby lze školné rozdělit i na více splátek bez navýšení.) V rámci většího zpřístupnění studia poskytujeme studentům s trvalým pobytem mimo okres Náchod příspěvek na dojíždění ve formě snížení školného z 18790 Kč na 16790 Kč. Školné se platí ve třech splátkách. (V případě potřeby lze školné rozdělit i na více splátek bez navýšení.) S dalšími žádostmi o studijní příspěvky se obracejte na ředitelství školy.

 • Místo výuky

 • Vlastní výuka probíhá na adrese: Plhovská 1100, 547 01 Náchod.

 • Pedagogický sbor

 • Naše škola disponuje stálým a velice zkušeným učitelským sborem. Výběr lektorů probíhá v náročném konkurzním řízení a podléhá schválení MŠMT ČR, který je garantem jejich kvality. Výuku vedou nejen universitně vzdělaní čeští lektoři, ale nedílnou součást pedagogického sboru tvoří několik zahraničních lektorů.

 • Jazykové úrovně

 • Velký důraz se klade na rovnoměrné rozdělení studentů do skupin. Již dlouhá léta otevíráme nejméně 5 úrovní od úplných začátečníků po pokročilé studenty .
  1-Beginner, 2-Pre-Intermediate, 3-Intermediate, 4-Upper-Intermediate, 5-Advanced

 • Sociální výhody

 • Studenti, kteří úspěšně ukončili střední školu maturitní zkouškou v roce 2008, mají i nadále statut řádného studenta, tzn. stát za ně hradí zdravotní a sociální pojištění, rodiče mají nárok na rodinné přídavky a úlevy na daních, mají nárok na slevy na dopravu, atd. Studium je vhodné nejen pro absolventy středních škol, ale i pro širokou veřejnost.

 • Přijetí ke studiu

 • Studenti neskládají přijímací zkoušky, pouze roztřiďovací testy. Na základě výsledků roztřiďovacích testů bude student zařazen do skupinky s odpovídající úrovní znalosti jazyka. Vzhledem k vysokému počtu tříd je zařazen každý zájemce, ať je jeho vstupní znalost jazyka jakákoliv. S každým studentem uzavíráme písemnou smlouvu. Přihlášky přijímáme i elektronicky (1. kolo do 31.8.2008, 2. kolo do 10.9.2008).

 • Systém výuky

 • Vyučuje se každý den 5 vyučovacích hodin (Po - Pá). Vyhláška MŠMT stanovuje minimální týdenní dotaci 20 vyučovacích hodin. Na naší škole však studenti studují 25 vyučovacích hodin týdně. Tímto chceme maximálně využít čas a úsilí, které studenti studiu věnují. Ve skupinách pracuje 10 až 15 studentů. Absolventi jazykové školy PASTIME obdrží osvědčení platné v celé ČR. Student nehradí žádné studijní materiály, vše je zahrnuto v ceně školného. Probírá se celá šíře jazyka: konverzace, gramatika, schopnost naslouchat a rozumět, filmy, jazykové hry, atd. K dispozici máme několik stovek audio a video kazet, testových materiálů a učebnic. Drtivou většinu učebních materiálů tvoří zahraniční publikace.

 • Jazykové zkoušky

 • Studenty připravujeme na státní jazykové zkoušky I a II, Cambridge Examinations (KET, PET, FCE, CAE), TOEFL, ZERTIFICAT DEUTSCH. Při přípravě studentů spolupracujeme s universitami a jazykovými školami ze zahraničí. Každý týden procházejí studenti gramatickými zkušebními testy a konverzačními zkouškami. Ředitel školy se aktivně podílí na každodenní výuce a velice striktně dbá na dodržování kvality výuky a studijního plánu. Naši studenti pravidelně dosahují vysoké úspěšnosti u jazykových zkoušek a přijímacího řízení na VŠ.

 • Pobyty v zahraničí

 • Pro zájemce z řad studentů zprostředkujeme pracovní a au-pair pobyty v zahraničí.

 • Možnost studia více jazyků

 • Vedle hlavního jazyka (AJ/NJ) mohou studenti studovat francouzštinu a ruštinu či kombinaci několika jazyků. Studium dalších jazyků je zahrnuto v ceně školného.

 • Ubytování

 • Pro naše studenty zprostředkujeme velmi kvalitní a finančně výhodné ubytování v DM přibližně 300 m od budovy školy.

  V případě Vašeho zájmu o studium na jazykové škole PASTIME Vás rádi uvítáme v prostorách naší školy. V průběhu školního roku nás můžete navštívit každý pracovní den od 7:30 do 16:00. V období letních prázdnin nás můžete navštívit v úředních dnech nebo si domluvit schůzku s ředitelem školy na tel. 602 967 099.

  Úřední hodiny v období letních prázdnin: Pondělí (9:00 - 12:00)
  Úterý (12:00 - 16:00)
  Čtvrtek (14:00 - 17:00)


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace