Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2023 v příkladech

Kurzem Vás provede Ing. Jan Černý

Člen Komory auditorů ČR, od roku 2018 auditor. V současné době působí v roli auditora a manažera auditorských služeb společnosti 22HLAV s.r.o.…

Základní info

Cíle kurzu

Na praktických příkladech si procvičíte účtování a zdanění v nestátních neziskových organizacích. Zjistíte, jaké jsou možnosti účtování a zdanění transakcí, které neziskové organizace v praxi provádějí, které postupy jsou vhodné v kterých situacích, podmínky, výhody a nevýhody různých možností. Je třeba základní znalost účetních a daňových postupů v nestátních neziskových organizacích.

Určeno pro

Účetním, daňovým poradcům, auditorům či jiným ekonomickým pracovníkům v neziskových organizacích. Školení je relevantní pro nestátní neziskové organizace, tj. organizace nezaložené za účelem podnikání účtující dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. v platném znění. Jedná se zejména o spolky (bývalá občanská sdružení), svazy, organizace zaměstnavatelů, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, školské právnické osoby, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, honební společenstva a další organizace nezaložené za účelem podnikání.

Obsah kurzu

Účtování a zdanění vybraných transakcí specifických pro nestátní neziskový sektor:

• přijatá investiční dotace,

• přijatá provozní dotace – čerpání v jednom či více letech, předplacení či předfinancování ze strany organizace, nepřímé náklady…,

• přijatý investiční dar – bezúplatně nabytý majetek, majetek nakoupený částečně či plně z účelových peněžních darů,

• přijatý provozní dar – použití nyní či v budoucích letech (různé způsoby účtování, použití osvobození dle § 19b zákona o daních z příjmů…),

• přijatý nepeněžní dar – na provoz, pro třetí strany (potravinová banka, šatstvo…),

• přijaté dědictví,

• veřejná sbírka formou výběru peněžních příspěvků,

• prodej výrobků a služeb obecně,

• prodej výrobků z pracovní dílny,

• prodej předmětů a vstupenek v rámci veřejné sbírky,

• reklama, propagace, sponzoring,

• benefiční koncert, výstava…,

• charitativní obchůdky,

• benefiční aukce, dražba,

• nákup a užívání dlouhodobého majetku,

• prodej dlouhodobého majetku.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2023 v příkladech

Vybraný termín:

6.4.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.