Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko

Kurzem Vás provede Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví více než 25 let zkušeností. Od…

Základní info

Cíle kurzu

Cílem semináře je seznámit vás s aktuálními novinkami se zaměřením na společnosti s ručením omezeným.

Dále budou probrány možnosti daňové optimalizace společníků a jednatelů a jejich s. r. o., a to na celé řadě příkladů z praxe. V neposlední řadě se seznámíte s nejčastějšími chybami v oblasti účetnictví a daní včetně jejich nápravy.


Stávající či potencionální „statutárové“ se dozvědí, jakým způsobem co nejoptimálněji řídit svou společnost a jak nastavit kontrolní mechanismy při její správě tak, aby tato byla řízena s péčí řádného hospodáře.

Na semináři bude kladem důraz na nejfrekventovanější problémy a povinnosti týkající se účetní závěrky s. r. o. – odpovědnost, schvalování, zveřejňování včetně řešení konkrétních problému posluchačů.

Určeno pro

Seminář je určen pro ekonomy, finanční manažery, majitele firem, společníky, jejich účetní, daňové poradce a auditory a další pokročilé zájemce – neprávníky, kteří se chtějí zorientovat ve všech účetních a daňových změnách.

Obsah kurzu

• legislativní rámec, změny v roce 2022,

• zakládání s. r. o. – výše základního kapitálu,

• uzavírání smluv sám se sebou,

• porovnání daňového zatížení společníka jednočlenné s. r. o. a společníka v. o. s., popř. FO, • převod FO na s. r. o.,

• výplata podílu na zisku v ČR, do zahraničí, podíl v cizí měně,

• podíl mezi mateřskou a dceřinou společností, prolomení zákazu řetězení,

• převod obchodního podílu z daňového a účetního hlediska,

• odměna jednatele a její zdanění, výše odměny jednatele, smlouva o výkonu funkce,

• CN jednatelů a společníků, další možné benefity,

• souběh funkcí jednatele a ředitele společnosti,

• fakturace jednatele a společníka do vlastní společnosti,

• převody majetku mezi spojenými osobami,

• definice spojených osob dnes a po 1. 1. 2014,

• valná hromada společnosti – podklady, svolávání, střet zájmu,

• uplatnění daňové ztráty při podstatné změně ve složení společníku,

• ukončení účasti společníka v s. r. o.,

• podíl na likvidačním zůstatku, likvidace společnosti,

• vypořádací podíl – výše, zdanění,

• dědění obchodního podílu,

• příplatková povinnost společníků, operace s kapitálem,

• povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví s. r. o. – schvalování a zveřejnění účetní závěrky,

• účetní závěrky, rozdělování HV na konci a v průběhu roku,

• ztrátové hospodaření společnosti a povinnosti jednatele,

• povinnosti jednatele ve vztahu k finančnímu úřadu.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko

Vybraný termín:

26.9.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a dvě ? Součet zapište číslicemi.