Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti

Kurzem Vás provede JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Kurzem Vás provede Doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. - partner TPA Group, člen Presidia a zkušební komisař Komory daňových poradců ČR, daňová poradkyně a auditorka, působí rovněž na VŠE

Základní info

Odborný program semináře:Právní část
* účetní závěrka – schválení valnou hromadou, opravy, zakládání do sbírky listin (a důsledky nezaložení), soudní přezkum
* podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, způsoby jeho určení (přednostní podíl, variabilní podíl, podíl závislý na práci pro společnost či rozhodnutí valné hromady, pevný podíl, podíly / akcie bez podílu na zisku, podíl na zisku či jiných vlastních zdrojích třetích osob), následky nedodržení stanovených poměrů a možnosti odchylek od nich rozhodnutím valné hromady,
* rozdělování a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů (bilanční předpoklady – včetně časových hledisek, test insolvence, rizika spojená s obcházením těchto pravidel a možné formy takového obcházení – dle zákona i judikatury),
* další omezení pro výplatu podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích, resp. vypořádacího podílu (sankce dle zákona o evidenci skutečných majitelů – na koho dopadají a jak napravit jejich dopady),
* nepeněžitý podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích,
* příplatky do vlastního kapitálu, jejich přípustné druhy a vracení,
* přiznání, výplata a vypořádání (vracení) záloh na podíly na zisku,
* úhrada ztráty z vlastních zdrojů vytvořených v aktuálním účetním období,
* vypořádací podíl, způsob jeho určení a výplata,
* efektivní snížení základního kapitálu,
* rizika spojená s převody podílů / akcií ve vztahu k tvorbě či distribuci vlastních zdrojů,
* další praktické právní otázky (kdy se zisk spojený s podílem ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů stává součástí SJM, jak se promlčuje právo na jeho výplatu apod.).Daňové a účetní souvislosti budou doplňovány průběžně v návaznosti na právní výklad. Přitom se seminář zaměří zejména na:
* bilanční testy pro výplatu vlastního kapitálu,
* jak naložit v účetnictví s nevyplaceným podílem na zisku,
* zdanění výplaty podílu na zisku podle osoby příjemce,
* daňové dopady příjmu z vrácení příplatku nebo výplaty emisního ážia,
* daňové souvislosti výplaty vlastního kapitálu vzniklého přeměnou,
* nabývací cenu podílu.

Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti

Vybraný termín:

13.3.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 636 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a devět ? Součet zapište číslicemi.