NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH

Kurz na míru

Základní info

Seminář je sestaven z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k nesprávnému stanovení výše daňové povinnosti i nároku na odpočet DPH a následným problémům.

Obsah:
* Přímý a nepřímý vliv 6. směrnice Evropské unie na uplatňování DPH v praxi, judikáty Evropského soudního dvora
* Nesprávná nebo pozdní registrace k DPH, povinnosti při zrušení registrace
* Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku (služby, dodávky, pronájmy, nemovitosti, výstavba, prodej a koupě, vlastní výrobky, převody a další)
* Povinnost přiznat daň jenom z některých plateb, které předcházejí zdanitelnému plnění
* Daňové doklady
* Jak stanovit, zda dané plnění je předmětem daně a zda se jedná o zdanitelné nebo osvobozené plnění, problematické oblasti
* Složitější problémy DPH při styku mezi EU i mimo státy EU, jak správně fakturovat, co je a není výhodné, aktuální problematika
* Přeprava zboží mezi členskými státy a přeprava zboží při vývozu a dovozu, včetně služeb souvisejících s přepravou mezi členskými státy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží
* Nárok na odpočet, krácení nároku - koeficient, úprava a roční vypořádání odpočtu
* Jak postupovat při dodatečně zjištěné chybě, jak se legálně vyhnout postihům, práva a povinnosti kontrolovaných subjektů
* Průkaznost, tak aby vše postačilo požadavkům finančnímu úřadu a platné legislativě
* Daňové doklady - nejčastější chyby v dokladech, které vedou k neuznání dokladů, jak chyby správně opravit, aby oprava vyhovovala zákonným požadavkům
* Souhrnná hlášení, daňové doklady a povinnosti plátců při intrakomunitárním plnění a při obchodu s třetími zeměmi
* Zdůraznění změn platných v roce 2006 a 2007 a posledních pokynů a informací MF ČR v oblasti DPH
* Diskuze, řešení konkrétních problémů účastníků semináře

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a devět ? Součet zapište číslicemi.