Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Fakturace v roce 2023, práce s účetními a daňovými doklady

Kurzem Vás provede Ing. Dagmar Beránková

Paní Dagmar Beránková je metodik účetnictví a daní, auditorka a daňová poradkyně. Absolvovala Vysokou školu báňskou a má dlouholetou praxi v…

Základní info

Cíle kurzu

Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na právní podstatě daného případu. Přednáška bude zahájena upozorněním na právní normy, aby lidé pracující s přijatými a vydanými fakturami, pokladními doklady, pohledávkami a dluhy rozuměli pojmům a vazbám.

Po absolvování semináře budete vědět, jak pracovat s doklady v listinné i elektronické podobě. Obě podoby dokladů jsou si rovnocenné, jen systém práce je jiný.

Určeno pro

Seminář je určen zejména účetním, fakturantům, referentům prodeje a zásobování a pracovníkům administrativy, kteří pracují s doklady, řeší problémy pohledávek a závazků s obchodními partnery a nemají dosud zkušenosti nebo si potřebují osvěžit znalosti.
Téma je přínosné i pro management, který běžně potřebuje s doklady a smlouvami pracovat.

Obsah kurzu

• doklad = důkaz, účetnictví = kontrolní systém a nikoliv byrokracie, cíl = zamezení újmy (ztrát a škod)
• co je to faktura, podklady pro fakturaci,
• provádění fakturace na základě uzavřených smluvních vztahů,
• okamžik uskutečnění účetního případu,
• lhůty vystavování účetních dokladů,
• saldokonto přijatých a vydaných faktur,
• záloha a závdavek,
• faktura v cizí měně a měnová doložka,
• cizí měny, kursové rozdíly,
• druhy účetních dokladů a vzor pokladního dokladu výdajového,
• náležitosti faktury v cizím jazyce,
• bankovní výpisy v listinné podobě, v elektronické podobě,
• doklady skladového hospodářství, správné náležitosti,
• ostatní interní účetní doklady,
• prokazování dokladů a skutečností z hlediska daňové uznatelnosti, podle zákona o daních z příjmů, podle daňového řádu (příklad),
• oběh účetních dokladů a podpisové vzory, doporučené postupy,
• náležitosti a podmínky elektronické fakturace,
• elektronizace účetních záznamů a elektronická komunikace.
• QR kód.

Zákon o DPH – vybraná ustanovení, která se dotýkají fakturace a daňových dokladů:
• změny v DPH
• daňové doklady, druhy, práce s nimi,
• co má vědět fakturant o předmětu daně a osvobození od daně,
• informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 (platné od 1. 1. 2013),
• elektronická fakturace,
• auditní stopa, prokazování v okamžiku kontroly.

Archivace dokladů.

Občanský zákoník:
• promlčení (promlčecí lhůta),
• uznání dluhu,
• zápůjčka, výpůjčka, výprosa, úvěr,
• vznik, změna a zánik závazků,
• opatření oproti opožděným platbám,
• čas plnění.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Fakturace v roce 2023, práce s účetními a daňovými doklady

Vybraný termín:

19.9.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.