Ekonomika podniku

Kurz na míru

Základní info

Vzdělávací programy probíhají dle přání zákazníka (klienta) ve výukových soustředěních (pracovní nebo víkendové dny) , a to buď v prostorách VŠEM nebo v prostorách specifikovaných zadavatelem.

Programy jsou ukončeny obhajobou závěrečné práce, respektive případové studie studenta. Vedle základních teoretických a metodologických východisek zpracovávaného tématu je těžištěm závěrečné práce jeho aplikace v praxi, včetně formulace doporučení a možnosti jejich uplatnění v organizaci, kde student působí. Součástí závěrečné práce je písemný test, který má za úkol prověřit znalosti získané konkrétním studijním programem.

Studenti, kteří splní podmínky vzdělávacího programu a obhájí závěrečnou práci obdrží certifikát o absolvování studijního programu vydávaný Vysokou školou ekonomie a managementu s uvedením oborového zaměření příslušného programu.

Ekonomika podniku

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.