Daňový profesionál® – kompletně

Kurzem Vás provede Ing. Mgr. Tereza Krupová

Lektorka právní problematiky „Právo nemusíme vyhledávat, ono si nás najde samo.“ Od roku 2011 působím jako lektorka seminářů věnovaných…

Základní info

Cíle kurzu

Semináře cyklu jsou zaměřeny na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které budete řešit pod dohledem lektorů.

Určeno pro

Vysoce odborný cyklus seminářů je vhodný pro každého, kdo se chce stát daňovým poradcem a být dobře připraven na náročné zkoušky u KDP ČR.


Je určen také zkušeným daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Obsah kurzu

Cyklus je rozdělen do 6 základních modulů, které na sebe volně navazují. Z nich si můžete vybrat dle svých potřeb jednotlivé moduly (semináře) nebo můžete absolvovat celý vzdělávací program za výhodnějších finančních podmínek.


1. MODUL

6. – 15. 2. 2023 • Modul „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“ se skládá ze 10 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:

1. seminář

6. 2. 2023; 9:00–17:00 • Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko • Bc. Marta Šťastná


2. seminář

7. 2. 2023; 9:00–18:00 • Zákon o daních z příjmů – právnické osoby • Ing. Ilona Součková


3. seminář

8. 2. 2023; 9:00–16:00 • DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi • Bc. Marta Šťastná


4. seminář

9. 2. 2023; 9:00–14:00 • Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy • Mgr. Magdaléna Vyškovská


5. seminář

9. 2. 2023; 14:30–18:30 • Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů • Ing. Ilona Součková


6. seminář

10. 2. 2023; 9:00–17:00 • Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby • Ing. Jan Vorlíček


7. seminář

13. 2. 2023; 9:00–14:00 • Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv • Ing. Václav Zíka


8. seminář

13. 2. 2023; 14:30–17:00 • Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců • Ing. Radek Neužil, LL.M.


9. seminář

14. 2. 2023; 9:00–14:00 • Právní minimum pro daňové poradce • Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.


10. seminář

15. 2. 2023; 9:00–14:00 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu • Mgr. Markéta Hlavinová


2. MODUL

21. – 22. 2. 2023; 9:00–17:00 • Daňový řád, daňový systém ČR • Bc. Zdeněk Vondrák


3. MODUL

6. – 8. 3. 2023 • Modul „Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH)“ se skládá ze 3 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:

1. seminář

6. 3. 2023; 9:00–17:00 • Daň z příjmů právnických osob (příklady) • Bc. Marta Šťastná


2. seminář

7. 3. 2023; 9:00–17:00 • Daň z příjmů fyzických osob (příklady) • Ing. Zdeněk Burda


3. seminář

8. 3. 2023; 9:00–17:00 • Daň z přidané hodnoty (příklady) • Bc. Marta Šťastná


4. MODUL

14. – 16. 3. 2023 • Modul „Malé daně – výklad zákonů“ se skládá ze 4 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:

1. seminář

14. 3. 2023; 9:00–17:00 • Zákon o spotřebních daních a ekologická daň • Ing. Ivo Šulc


2. seminář

15. 3. 2023; 9:00–13:00 • Zákon o dani silniční • Ing. Julie Vasko


3. seminář:

15. 3. 2023; 13:30–18:00 • Zákon o dani z hazardních her • JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.


4. seminář

16. 3. 2023; 9:00–14:00 • Zákon o dani z nemovitých věcí • Ing. Jan Koreček


5. MODUL

21. – 22. 3. 2023; 9:00–17:00 • Výklad účetnictví a příklady účetní I. • Ing. Jana Pilátová


6. MODUL

28. – 29. 3. 2023; 9:00–17:00 • Výklad účetnictví a příklady účetní II. • Ing. Jana Pilátová

Poznámka

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu.
(Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.)

Podmínkou k získání mezinárodního certifikátu IES je absolvování modulů 1, 2, 3, a 4.
Test IES bude probíhat návazně po poslední přednášce 4. modulu, tzn. 16. 3. 2023; 14:30–15:30.

Termíny kvalifikačních zkoušek u KDP ČR na I. pololetí roku 2023:
Přijímání přihlášek: 1. 8. 2022 – 31. 1. 2023
1. písemná část: 4. 4. 2023
2. písemná část: 5. 4. 2023
Ústní část zkoušky: 26. – 27. 4. 2023

S ohledem na významnou slevu při účasti na celém cyklu, není možné při objednání uplatnit žádnou další slevovou variantu – slevy není možné mezi sebou kombinovat.
Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Daňový profesionál® – kompletně

Vybraný termín:

6.2.2023 –  29.3.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a pět ? Součet zapište číslicemi.