Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Aktuality pro příspěvkové organizace • hospodaření, účetnictví a daně v roce 2023

Kurzem Vás provede MADEROVÁ VOLTNEROVÁ Karla Mgr. et Mgr.

Základní info

Určeno pro: ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací, popř. zaměstnance a kontrolní pracovníky a jejich zřizovatelů

Cíl: seminář je zaměřen na výklad aktuálních témat účetní a daňové legislativy v roce 2023. Výklad bude zaměřen na změny v právních předpisech a aplikaci metodických informací zveřejněných MF ČR z oblasti účetnictví a hospodaření příspěvkových organizací.

Program semináře:

  • aktuality dopadající do hospodaření příspěvkových organizací v návaznosti na změny v rozpočtových pravidlech, tj. v zákoně č. 218/2000 Sb. a v zákoně č. 250/2000 Sb.,
  • rekapitulace platných předpisů z oblasti účetnictví pro rok 2023
  • metodické informace z oblasti účetnictví publikované MFČR
  • finanční kontrola – metodika publikovaná MFČR aplikovatelná v roce 2023
  • aktuality z oblasti FKSP, včetně judikatury
  • aktuality z oblasti daně z příjmu právnických osob, včetně nový pokynu D – 59, pro uplatnění jednotného postupu při aplikaci zákona o daních z příjmů
  • dlouhodobý majetek v účetnictví a daních se zaměřením na rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy
  • změny v zákoně o DPH – včetně změny výše povinného obratu, a dopadů zrušení registrace DPH do hospodaření PO
  • diskuze a odpovědi na dotazy

Aktuality pro příspěvkové organizace • hospodaření, účetnictví a daně v roce 2023

Vybraný termín:

6.2.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 140 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a čtyři ? Součet zapište číslicemi.