Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

Kurzem Vás provede Ing. Zdeněk Šenovský

Základní info

Obsah semináře:

Teoretická část
* Terminy a definice
* Metody posuzování rizik
* Legislativa pro posuzování rizik
* Provozovaných strojů
* Strojních zařízení
* Elektrických zařízení a EMC
* Harmonizované normy
* Posuzování a snižování rizik podle EN ISO 12100

Praktický příklad podle volby účastníků
* Legislativní zařazení zvoleného strojního zařízení
* Seznam základních požadavků
* Výběr relevantních harmonizovaných norem
* Určení mezních hodnot zařízení
* Identifikace nebezpečí
* Odhad rizik
* Zhodnocení rizik
* Vyloučení nebezpečí nebo snížení rizik
Seminář je určen zodpovědným:

konstruktérům strojních zařízení
* vedoucím pracovníkům firem, které uvádějí na trh strojní zařízení
* vedoucím pracovníkům, kteří odpovídají za bezpečný provoz strojních zařízení
Cíl semináře:

Představit posluchačům, kteří se profesně věnují výrobě strojních zařízení podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 176/2008 Sb., případně kteří jsou zodpovědní za bezpečnost provozu strojních zařízení podle zákona č. 262/2006 Sb. a NV č. 378/2001 Sb., legislativu pro posuzování rizik strojních zařízení a harmonizovanou normu pro posuzování rizik ČSN EN ISO 12100.

Součástí semináře bude praktický příklad posouzení rizik na konkrétním strojním zařízení některého účastníka. Doporučujeme účastníkům, aby sebou přinesli obrázky nebo sestavy zařízení (ve formátu pdf, jpg), na kterém by bylo možno provést praktický příklad posouzení rizik.

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

Vybraný termín:

14.5.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a šest ? Součet zapište číslicemi.