Zkušební a kalibrační laboratoř dle ISO/IEC 17025

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, vybavit je teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi pro její efektivní zavedení do pracovní praxe. Zároveň poskytuje praktické nástroje pro úspěšnou implementaci normy ve vaší laboratoři. Získáte konkrétní know-how pro efektivní vedení laboratoře, což povede k vylepšení kompetencí laboratoře a posílení důvěryhodnosti výsledků zkoušek a kalibrací.

Určeno pro

Kromě laboratorních pracovníků je kurz určen i pro manažerské pozice.

Kurz je ideální pro laboratorní analytiky, techniky a další pracovníky laboratoří, stejně tak pro manažery kvality, interní auditory nebo jakýkoliv personál, který přichází do styku s procesy a požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, ať už je jejich cílem seznámit se s požadavky normy, nebo chtějí posunout svou laboratoř na vyšší úroveň kvality a spolehlivosti výsledků.

 

 

Obsah kurzu

Základní struktura normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Nejprve se seznámíme s klíčovými prvky normy a zásadními body, které norma stanovuje. Účastníci budou důkladně seznámeni s jednotlivými kapitolami a se způsobem, jakým norma organizuje požadavky pro laboratoře.

Termíny, definice, obecné požadavky

V této části se budeme věnovat důležitým termínům a definicím, které norma používá. Účastníci získají jasné pochopení klíčových pojmů, které jsou klíčové pro interpretaci normy, a určíme obecné požadavky, které musí laboratoře splňovat.

Požadavky na strukturu laboratoře

Pomůžeme účastníkům pochopit, jak má být laboratoř organizována. To zahrnuje požadavky na organizační strukturu, odpovědnosti, pravomoci a vztahy uvnitř laboratoře, což pomáhá zajistit transparentní a efektivní provoz.

Požadavky na zdroje

Zaměříme se na zajištění dostatečných a vhodných zdrojů pro provoz laboratoře. Účastníci se dozvědí, jak správně řídit personál, zařízení, materiály a další zdroje.

Požadavky na proces

Budeme se věnovat konkrétním procesům, které musí laboratoř dodržovat. Půjde o hloubkový pohled na jednotlivé kroky od vzorkování až po vyhodnocení výsledků a následné zpracování dat.

Požadavky na systém managementu

Budeme se zabývat obecnými požadavky na systém řízení kvality, který musí laboratoř mít implementován. Účastníci získají vhled do zásadních prvků pro efektivní a konzistentní vedení laboratoře.

Přínos akreditovaného pracoviště (laboratoře) pro zákazníky

Zdůrazníme výhody pro zákazníky spolupracující s akreditovaným pracovištěm. Účastníci pochopí, proč je akreditace důležitá, a budou schopni efektivně komunikovat s klienty o přidané hodnotě.

Praktické zkušenosti se zaváděním normy do praxe

Účastníci se seznámí s konkrétními příklady a příběhy ze skutečné praxe, což jim pomůže lépe pochopit, jak normu aplikovat v reálném prostředí laboratoře.

Přehled související legislativy a odborných norem

Na závěr poskytneme účastníkům komplexní pohled na další legislativu a odborné normy, které mohou ovlivnit laboratorní činnost. Zaměříme se i na řešení souvislostí a konfliktů mezi normami.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence

09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, džus, vody, chlebíčky, ovoce, zákusek, sladké).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu hodin a obsahové náplně kurzu.

Zkušební a kalibrační laboratoř dle ISO/IEC 17025

Vybraný termín:

26.6.2024  Královéhradecký kraj

Cena
4 990 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Tento termín

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.