Velká revize ISO 9001_2015 v praxi - in-house (1den)

Základní info

Tak jako systém environmentálního managementu vychází z analýzy environmentálních aspektů, při aplikaci OHSAS 18001 se vychází z analýzy rizik a jejich minimalizace. Hlavním smyslem aplikace normy je vést organizace k tomu, aby navrhly a zavedly opatření, která všude, kde je to možné, nebezpečí odstraní, omezí, nebo zaměstnance od něj izolují. V případě, že to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví.

Seminář je nastaven na přípravu interních auditorů dle normy UHSAS 18001 a s přípravou na novelu formou ISO 45001.

Lektor připravuje seminář tak, aby mohl posluchač, každý nástroj vyzkoušet. Vzhledem otevřené formě semináře, zde budou zastoupeny společnosti výrobního i nevýrobního průmyslu a posluchači si vymění své zkušenosti z praxe.

 

PRO KOHO JE URČEN: 

Seminář je určen pro všechny zájemce podniků a společností, kteří si potřebují rozšířit vědomosti z environmentálních standardů v organizaci. Interním auditorům, kteří potřebují aktualizovat své zkušenosti, manažerům všech úseků, pracovníkům kvality, ekologie a výroby.

                                        

ČAS: 2denní seminář od 08:30 - do 16:00

POŽADAVKY-PODMÍNKY: bez podmínek

 

DALŠÍ INFORMACE: 

OPAKOVANÝ SEMINÁŘ – KAPACITY OMEZENY – NEVÁHEJTE

Všechny reservace jsou nejdříve ověřeny z hlediska dostupnosti. Faktura je vystavena až v případě skutečné realizace semináře.

Velká revize ISO 9001_2015 v praxi - in-house (1den)

Vybraný termín:

16.2.2023 –  17.2.2023  Jihočeský kraj

Cena
6 300 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a jedna ? Součet zapište číslicemi.