Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Kurz na míru

Základní info

 

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen pro zástupce managementu, kteří odpovídají za škodu způsobenou vadou výrobku a také pro všechny pracovníky (např. manažery kvality, pracovníky technické kontroly, zástupce obchodních a nákupních týmů, zástupce předrealizačních etap), kteří odpovídají za minimalizaci pravděpodobnosti výskytu vady výrobku

 

Cíl:

Účastníci získají základní přehled o požadavcích zákona č. 59/1998 Sb. z pohledu systému řízení společnosti. Získají základní přehled o systémových aktivitách, které je třeba naplnit v souvislosti s požadavky daného zákona.

 

Obsah:

 • Úvod - cíl školení, organizační záležitosti
 • Požadavky zákona č. 59/1998 Sb.
 • Zákaznické (smluvní) požadavky
 • Naplnění požadavků v praxi
  • Řízení externí a interní dokumentace
  • Sledovatelnost produktu – záznamy
  • Práce s dodavateli – odpovědnost za externí vstupy
  • Produkt (hmotný i nehmotný) dodaný zákazníkem
  • Identifikace nebezpečí a analýza rizik (metoda FMEA a analogické)
 • Dotazy a diskuze (průběžně)

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.