MANAGER/VEDOUCÍ AUDITOR MDD 93/42/E EC PRO ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:

Účastníci kurzu se podrobně seznámí se směrnicí 93/42/EHS a budou ji moci využít pro zvýšení efektivity své práce.

Cílová skupina:

Kurz je určený pro zástupce výrobců zdravotnických prostředků.

Obsahová náplň:

- Co je zdravotnický prostředek?
- Stručný přehled směrnice 93/42/EHS
- Stručný přehled normy ISO 13485:2003
- Jaké jsou regulační mechanizmy vztahující se k výrobcům a uvádění zdravotnických prostředků na trh?
- Jaké jsou mechanizmy/způsoby pro získání CE značky?
- Kompetentní autorita a notifikovaná osoba a jejich role v systému
- Označení a štítky, metodické pokyny
- Úloha harmonizovaných norem
- Principy spolupráce s konzultační firmou, experty a subdodavateli
- Povýrobní dozor
- Systém Vigilance a ohlašování nežádoucích příhod
- Kombinace léčiv/zdravotnických prostředků
- Čisté prostory a sterilizační metody
- Validace procesů
- In-vitro diagnostické zdravotnické prostředky
- Hraniční přípravky
- Klasifikační pravidla – Příloha IX.
- Checklist základních požadavků Přílohy I.
- Technická složka, Design Dossier, Klinické hodnocení, Klinické zkoušky
- Risk management podle normy ISO 14971
- Risk management během realizace produktu (ISO 13485:2003)
- Procesní způsob v normě ISO 13485:2003 a metodický pokyn pro tuto normu
- Národní legislativa
- Požadavky DNV týkající se žádosti o CE značku, vlastního prověřování, mechanismu udělování označení CE a kontrolních periodických auditů
- První informace o změnách v směrnici 93/42/EHS

MANAGER/VEDOUCÍ AUDITOR MDD 93/42/E EC PRO ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.