ISO 22301:2019 Transition

Základní info

ISO 22301 nedávno prošla revizí, která vyplynula z neustále se měnící povahy potřeb zákazníků, prostředí a trhu. Požadavky normy byly proto upraveny tak, aby odpovídaly současným i budoucím výzvám kontinuity podnikání.

Kurz „PECB ISO 22301:2019 Transition“ poskytuje podrobné informace o revidovaných doložkách, přidané a odebrané terminologii, snížené normativnosti normy atd. a pomůže vám důkladně porozumět rozdílu mezi ISO 22301:2012 a ISO. 22301:2019. Během tohoto kurzu budete schopni získat potřebné znalosti pro podporu organizace při plánování a implementaci změn ISO 22301:2019, a tím se zapojit do procesu přechodu z ISO 22301:2012 BCMS na ISO 22301:2019 BCMS v roce včasným způsobem.

Po seznámení s novými koncepty a požadavky ISO 22301:2019 můžete absolvovat zkoušku, a pokud ji úspěšně složíte, můžete požádat o pověření „PECB Certified ISO 22301:2019 Transition“. Přechodový certifikát PECB prokáže, že máte praktické znalosti a odborné schopnosti k úspěšnému uplatnění změn ISO 22301:2019 na stávající systém řízení kontinuity podnikání (BCMS) v jakékoli organizaci.

Náklady na certifikaci a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

ISO 22301:2019 Transition

Vybraný termín:

24.7.2023 –  26.7.2023  Online

Cena
16 800 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a devět ? Součet zapište číslicemi.