Audit procesu dle VDA 6.3

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Seznámit se s metodikou auditu procesu podle VDA 6.3 a s nově zařazenými prvky pro provádění auditů. Na praktických příkladech vysvětlení principů při provádění těchto auditů jak ve výrobních firmách dodavatelů automobilového průmyslu, tak i firem zprostředkovávajících služby v dodavatelském řetězci. Pochopit funkci a možnosti využití (někdy bohužel i „zneužití“) tohoto druhu auditu.

Určeno pro

Manažerům kvality, pracovníkům útvarů zabezpečování kvality, útvarů rozvoje dodavatelů, auditorům kvality a všem pracovníkům ve výrobě, kteří se mohou při auditech procesu vyskytnout – mistry nebo teamleadery počínaje.

Zvláště vhodné pro dodavatele automobilového průmyslu.

Obsah kurzu

  • Systém managementu kvality, procesní přístup, různé druhy auditů kvality a možnosti jejich použití
  • Požadavky na audit procesu, vyplývající z předpisu pro dodavatele automobilového průmyslu VDA 6.3
  • Provázanost s metodami pro řízení projektových procesů
  • Požadavky na auditory procesu, kvalifikace auditorů
  • Používání katalogu otázek
  • Hodnotící formuláře a přehledy
  • Seznámení s metodikou auditu procesu podle VDA 6.3 při praktickém použití
  • Praktické zkušenosti s prováděním procesních auditů podle VDA 6.3 ve firmách dodavatelů automobilového průmyslu

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Kurz nenahrazuje licenční vzdělávání ve smyslu požadavků VDA. Je určen vyloženě praktické potřebě získání užitečných a praxí ověřených informací, které přepisy pro dodavatele automobilového průmyslu obsahují. Jejich znalostí lze pak často zabránit zbytečným problémům se zákazníky z hlediska kvality dodávek.

Termín 27. 3. 2024 školí Milan Šimek.

Termín 18. 11. 2024 školí Ing. Jiří Láska.

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.

Audit procesu dle VDA 6.3

Vybraný termín:

18.11.2024  Královéhradecký kraj

Cena
4 990 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Královéhradecký kraj
Tento termín
Královéhradecký kraj

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.